Nung nóng hỗn hợp X gồm anken A và H2 (trong đó nA : nH2 = 4) với bột Ni xúc tác

Nung nóng hỗn hợp X gồm anken A và H2 (trong đó nA : nH2 = 4) với bột Ni xúc tác

 

Nung nóng hỗn hợp X gồm anken A và H2 (trong đó nA : nH2 = 4) với bột Ni xúc tác. Phản ứng xong thu được hỗn hợp Y có dX/H2 = 8.Vậy công thức phân tử của A là:

A. C2H4 B. C3H6 C. C4H8 D. C5H10

 

Nung nóng hỗn hợp X gồm anken A và H2 (trong đó nA : nH2 = 4) với bột Ni xúc tác

 

 

Mời các thầy cô và các em xem thêm các bài toán cùng chủ đề

các bài toán khác vềhiđrocacbon

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

Leave a Comment