âm thanh lớp học, loa trợ giảng

Thực hiện các thí nghiệm sau: Thí nghiệm 1: Cho 5 ml dung dịch H2SO4 20% vào ống nghiệm thứ nhất có chứa 2 ml etyl axetat.

Thực hiện các thí nghiệm sau: Thí nghiệm 1: Cho 5 ml dung dịch H2SO4 20% vào ống nghiệm thứ nhất có chứa 2 ml etyl axetat.

 

Thực hiện các thí nghiệm sau:

Thí nghiệm 1: Cho 5 ml dung dịch H2SO4 20% vào ống nghiệm thứ nhất có chứa 2 ml etyl axetat.

Thí nghiệm 2: Cho 5 ml dung dịch NaOH 30% vào ống nghiệm thứ hai có chứa 2 ml etyl axetat.

Lắc đều cả hai ống nghiệm và ngâm trong cốc nước sôi trong khoảng 10 phút. Hiện tượng quan sát đưc là

A. chất lỏng trong ống thứ nhất trở thành đồng nhất, trong ống thứ hai có kết tủa trắng.

B. chất lỏng trong ống thứ nhất trở thành đồng nhất, trong ống thứ hai tách thành hai lớp.

C. chất lỏng ở cả hai ống nghiệm đều trở thành đồng nhất.

D. chất lỏng trong ống thứ nhất tách thành hai lớp, trong ống thứ hai đồng nhất.

Đáp án D

Giải thích:

Ống thứ nhất phản ứng thủy phân diễn ra thuận nghịch nên còn este dư nhẹ hơn nước nên tách thành 2 lớp

Ống thứ hai phản ứng thủy phân diễn ra một chiều nên còn este hết, các sản phẩm tạo thành đều tan trong nước nên dung dịch thu được là đồng nhất

Đây là 1 câu trong đề thi học kì 2 lớp 12 sở GD Nam Định

Mời các thầy cô và các em xem toàn bộ đề thi tại

Đề thi học kì 2 lớp 12 môn hóa tỉnh Nam Định năm 2021 và lời giải chi tiết

Hoặc xem thêm các đề thi học kì 2 lớp 12 tại

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 12 môn hóa học

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *