dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Tiến hành các thí nghiệm sau: Cho Fe(NO3)2 vào dung dịch HCl dư, tạo sản phẩm khử duy nhất là NO.

Tiến hành các thí nghiệm sau: Cho Fe(NO3)2 vào dung dịch HCl dư, tạo sản phẩm khử duy nhất là NO.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a) Cho Fe(NO3)2 vào dung dịch HCl dư, tạo sản phẩm khử duy nhất là NO.

(b) Sục khí CO2 dư vào dung dịch gồm NaOH và K2CO3.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(c) Cho đinh Fe vào dung dịch FeCl3 dư.

(d) Cho hỗn hợp a mol Fe2O3 và a mol Cu vào dung dịch H2SO4 loãng, dư.

(e) Đun đến sôi dung dịch gồm a mol MgSO4 và a mol NaHCO3.

Sau khi phản ứng hoàn toàn, số thí nghiệm thu được dung dịch chứa 2 muối là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 3. B. 4. C. 5. D. 2.

Tiến hành các thí nghiệm sau: Cho Fe(NO3)2 vào dung dịch HCl dư, tạo sản phẩm khử duy nhất là NO.

Đây là 1 câu trong bộ đề thi thử TN THPT 2022 được upload lên website.

Các thầy cô có thể tham khảo thêm các đề thi thử TN THPT 2022

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Tổng hợp đề thi thử TN THPT môn hóa năm 2022 có đáp án

Tổng hợp đề thi TN THPT 2021 môn hóa file word có lời giải

 

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *