Tiến hành thí nghiệm nghiên cứu phản ứng tráng bạc của glucozơ theo các bước sau đây

Tiến hành thí nghiệm nghiên cứu phản ứng tráng bạc của glucozơ theo các bước sau đây

 

Săn SALE Shopee ngay thôi

Tiến hành thí nghiệm nghiên cứu phản ứng tráng bạc của glucozơ theo các bước sau đây:

Bước 1: Cho 1 ml dung dịch AgNO3 1% vào ống nghiệm sạch.

Bước 2: Nhỏ tiếp từng giọt dung dịch NH3 cho đến khi kết tủa vừa xuất hiện lại tan hết.

Bước 3: Thêm 1 ml dung dịch glucozơ vào ống nghiệm trên.

Bước 4: Đun nóng nhẹ ống nghiệm.

Săn SALE Shopee ngay thôi

Cho các phát biểu sau:

(a) Sau bước 4 quan sát thấy thành ống nghiệm sáng như gương.

(b) Nếu thay glucozơ bằng saccarozơ thì các hiện tượng trong thí nghiệm trên không thay đổi.

(c) Sản phẩm hữu cơ thu được trong dung dịch sau bước 4 có công thức phân tử là C6H15O7N.

(d) Ở bước 4 xảy ra quá trình khử glucozơ.

Săn SALE Shopee ngay thôi

(e) Thí nghiệm trên chứng tỏ phân tử glucozơ có nhóm CHO.

Số phát biểu đúng là

A. 2 B. 5 C. 4 D. 3

 

(a) Sau bước 4 quan sát thấy thành ống nghiệm sáng như gương. => ĐÚNG, tạo thành Ag bám vào thành ống nghiệm

Săn SALE Shopee ngay thôi

(b) Nếu thay glucozơ bằng saccarozơ thì các hiện tượng trong thí nghiệm trên không thay đổi. => SAI, saccarozơ không tráng bạc

(c) Sản phẩm hữu cơ thu được trong dung dịch sau bước 4 có công thức phân tử là C6H15O7N. => ĐÚNG, công thức của sản phẩm hữu cơ CH2(OH)-CH(OH)4-COONH4

(d) Ở bước 4 xảy ra quá trình khử glucozơ. => SAI, xảy ra quá trình oxi hóa glucozơ

(e) Thí nghiệm trên chứng tỏ phân tử glucozơ có nhóm CHO. => ĐÚNG

 

Săn SALE Shopee ngay thôi

 

Đây là 1 câu trong đề thi thử TN THPT 2022 lớp 12 sở GD Hà Nội

Mời các thầy cô và các em xem toàn bộ đề thi tại

Đề thi thử TN THPT 2022 môn hóa Sở GD Hà Nội và lời giải chi tiết

Hoặc xem thêm các đề thi thử khác tại

Săn SALE Shopee ngay thôi

Tổng hợp đề thi thử TN THPT 2022 môn hóa có đáp án

 

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *