âm thanh lớp học, loa trợ giảng

Ba dụng dịch X, Y, Z thoả mãn X tác dụng với Y thì có kết tủa xuất hiện

Ba dụng dịch X, Y, Z thoả mãn X tác dụng với Y thì có kết tủa xuất hiện

 

Ba dụng dịch X, Y, Z thoả mãn

X tác dụng với Y thì có kết tủa xuất hiện

Y tác dụng với Z thì có kết tủa xuất hiện

X tác dụng với Z thì có khí thoát ra.

X, Y, Z lần lượt là

A. FeCl2, Ba(OH)2, AgNO3 B. NaHSO4, BaCl2, Na2CO3

C. Al2(SO4)3, BaCl2, Na2SO4 D. Ba(HCO3)2, NaHSO4, HCl

 

Ba dụng dịch X, Y, Z thoả mãn X tác dụng với Y thì có kết tủa xuất hiện

 

Mời các thầy cô xem thêm các câu hỏi cùng chủ đề

Tổng hợp câu hỏi tìm chất vô cơ vận dụng cao

 

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *