Ba dụng dịch X, Y, Z thoả mãn X tác dụng với Y thì có kết tủa xuất hiện

Ba dụng dịch X, Y, Z thoả mãn X tác dụng với Y thì có kết tủa xuất hiện

 

Săn SALE Shopee ngay thôi

Ba dụng dịch X, Y, Z thoả mãn

X tác dụng với Y thì có kết tủa xuất hiện

Y tác dụng với Z thì có kết tủa xuất hiện

X tác dụng với Z thì có khí thoát ra.

X, Y, Z lần lượt là

Săn SALE Shopee ngay thôi

A. FeCl2, Ba(OH)2, AgNO3 B. NaHSO4, BaCl2, Na2CO3

C. Al2(SO4)3, BaCl2, Na2SO4 D. Ba(HCO3)2, NaHSO4, HCl

 

Ba dụng dịch X, Y, Z thoả mãn X tác dụng với Y thì có kết tủa xuất hiện

 

Săn SALE Shopee ngay thôi

Mời các thầy cô xem thêm các câu hỏi cùng chủ đề

Tổng hợp câu hỏi tìm chất vô cơ vận dụng cao

 

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

Săn SALE Shopee ngay thôi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *