dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Các dung dịch riêng biệt: Na2CO3, BaCl2, MgCl2, H2SO4, NaOH được đánh số ngẫu nhiên (1), (2), (3), (4), (5)

Các dung dịch riêng biệt: Na2CO3, BaCl2, MgCl2, H2SO4, NaOH được đánh số ngẫu nhiên (1), (2), (3), (4), (5)

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Các dung dịch riêng biệt: Na2CO3, BaCl2, MgCl2, H2SO4, NaOH được đánh số ngẫu nhiên (1), (2), (3), (4), (5).

Tiến hành một số thí nghiệm, kết quả được ghi lại trong bảng sau:

 

Dung dịch

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(1)

(2)

(4)

(5)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(1)

khí thoát ra

có kết tủa

(2)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

khí thoát ra

có kết tủa

có kết tủa

(4)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

có kết tủa

có kết tủa

(5)

có kết tủa

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Các dung dịch (1), (3), (5) lần lượt là

A. H2SO4, MgCl2, BaCl2. B. H2SO4, NaOH, MgCl2.

C. Na2CO3, BaCl2, BaCl2. D. Na2CO3, NaOH, BaCl2.

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Các dung dịch riêng biệt: Na2CO3, BaCl2, MgCl2, H2SO4, NaOH được đánh số ngẫu nhiên (1), (2), (3), (4), (5)

 

Mời các thầy cô xem thêm các câu hỏi cùng chủ đề

Tổng hợp câu hỏi tìm chất vô cơ vận dụng cao

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *