dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Câu hỏi trắc nghiệm bài 10 công thức phân tử hợp chất hữu cơ cánh diều

Câu hỏi trắc nghiệm bài 10 công thức phân tử hợp chất hữu cơ cánh diều

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

BÀI 10: CÔNG THỨC PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Thành phần nguyên tố và công thức phân tử:

a. Công thức đơn giản nhất cho biết tỉ lệ tối giản về số nguyên tử của các nguyên tố trong phân tử chất hữu cơ; thường được xác định dựa trên kết quả phân tích nguyên tố.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cách thiết lập CTĐGN của chất hữu cơ có công thức tổng quát CxHyOzNt.

Ta có x : y : z : t =  = a: b: c: d

Hoặc x:y:z: t = = a : b : c : d

Trong đó a, b, c, d là các số nguyên tối giản.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Vậy CTĐGN là CaHbOcNd.

b. Công thức phân tử của hợp chất hữu cơ cho biết thành phần nguyên tố và sổ lượng nguyên tử mỗi nguyên tố có trong phân tử chất hữu cơ.

Từ CTĐGN và PTK ta xác định được CTPT của hợp chất hữu cơ.

2. Phương pháp xác định phân tử khối của hợp chất hữu cơ:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

a. Dựa vào tỉ khối hơi: dA/B = .

b. Hiện nay, phân tử khối của một chất có thể được xác định dựa trên phổ khối lượng (phổ MS) của chất đó.

Vd: Từ phổ MS của acetone, xác định được ion phân tử [M+] có giá trị m/z bằng 58, chứng tỏ acetone có phân tử khối bằng 58.

B. BÀI TẬP

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

O2 Education gửi các thầy cô link download

Mời các thầy cô và các em xem thêm

Câu hỏi trắc nghiệm và phân dạng bài tập theo từng bài hóa 11 cả năm

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *