dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Cho 15,6 gam ankin X phản ứng với 0,5mol H2 (xúc tác Pb/PBCO3, t0) thu được hỗn hợp Y chỉ có hai hidrocacbon

Cho 15,6 gam ankin X phản ứng với 0,5mol H2 (xúc tác Pb/PBCO3, t0) thu được hỗn hợp Y chỉ có hai hidrocacbon

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cho 15,6 gam ankin X phản ứng với 0,5mol H2 (xúc tác Pb/PBCO3, t0) thu được hỗn hợp Y chỉ có hai hidrocacbon. Công thức phân tử của X là:

A. C2H2 B. C4H6 C. C5H8 D. C3H4

 

Cho 15,6 gam ankin X phản ứng với 0,5mol H2 (xúc tác Pb/PBCO3, t0) thu được hỗn hợp Y chỉ có hai hidrocacbon

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

Mời các thầy cô và các em xem thêm các bài toán cùng chủ đề

các bài toán khác vềhiđrocacbon

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *