Cho 15,6 gam ankin X phản ứng với 0,5mol H2 (xúc tác Pb/PBCO3, t0) thu được hỗn hợp Y chỉ có hai hidrocacbon

Cho 15,6 gam ankin X phản ứng với 0,5mol H2 (xúc tác Pb/PBCO3, t0) thu được hỗn hợp Y chỉ có hai hidrocacbon

 

Cho 15,6 gam ankin X phản ứng với 0,5mol H2 (xúc tác Pb/PBCO3, t0) thu được hỗn hợp Y chỉ có hai hidrocacbon. Công thức phân tử của X là:

A. C2H2 B. C4H6 C. C5H8 D. C3H4

 

Cho 15,6 gam ankin X phản ứng với 0,5mol H2 (xúc tác Pb/PBCO3, t0) thu được hỗn hợp Y chỉ có hai hidrocacbon

 

Mời các thầy cô và các em xem thêm các bài toán cùng chủ đề

các bài toán khác vềhiđrocacbon

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

Leave a Comment