dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Trộn 17,92 lít (đktc) hỗn hợp hai ankin với khí H2 được 62,72 lít (đktc) hỗn hợp X

Trộn 17,92 lít (đktc) hỗn hợp hai ankin với khí H2 được 62,72 lít (đktc) hỗn hợp X

 

Trộn 17,92 lít (đktc) hỗn hợp hai ankin với khí H2 được 62,72 lít (đktc) hỗn hợp X. Nung X với xúc tác Ni thu được hỗn hợp Y. Tính hiệu suất phản ứng hidro hóa biết nX : nY = 7:3 và % phản ứng của mỗi ankin đều bằng nhau.

A. 75% B. 80% C. 90% D. 100%

 

Trộn 17,92 lít (đktc) hỗn hợp hai ankin với khí H2 được 62,72 lít (đktc) hỗn hợp X

 

 

Mời các thầy cô và các em xem thêm các bài toán cùng chủ đề

các bài toán khác vềhiđrocacbon

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *