Cho các phản ứng sau: H2S + SO2 → Cu + dung dịch H2SO4 (loãng) →

Cho các phản ứng sau: H2S + SO2 → Cu + dung dịch H2SO4 (loãng) →

 

Cho các phản ứng sau:

(a) H2S + SO2

(b) Cu + dung dịch H2SO4 (loãng)

(c) SiO2 + Mg

→ (tỷ lệ mol 1:2)

(d) H2S + FeCl3

(e) C + H2O (hơi) (t0)

Số phản ứng tạo ra đơn chất là

A. 4. B. 5. C. 2. D. 3.

Cho các phản ứng sau: H2S + SO2 → Cu + dung dịch H2SO4 (loãng) →

Đây là 1 câu trong bộ đề thi thử TN THPT 2022 được upload lên website.

Các thầy cô có thể tham khảo thêm các đề thi thử TN THPT 2022

Tổng hợp đề thi thử TN THPT môn hóa năm 2022 có đáp án

Tổng hợp đề thi TN THPT 2021 môn hóa file word có lời giải

 

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

Leave a Comment