Cho các phản ứng sau: H2S + SO2 → Cu + dung dịch H2SO4 (loãng) →

Cho các phản ứng sau: H2S + SO2 → Cu + dung dịch H2SO4 (loãng) →

 

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Cho các phản ứng sau:

(a) H2S + SO2

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(b) Cu + dung dịch H2SO4 (loãng)

(c) SiO2 + Mg → (tỷ lệ mol 1:2)

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(d) H2S + FeCl3

(e) C + H2O (hơi) (t0)

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Số phản ứng tạo ra đơn chất là

A. 4. B. 5. C. 2. D. 3.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Cho các phản ứng sau: H2S + SO2 → Cu + dung dịch H2SO4 (loãng) →

Đây là 1 câu trong bộ đề thi thử TN THPT 2022 được upload lên website.

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Các thầy cô có thể tham khảo thêm các đề thi thử TN THPT 2022

Tổng hợp đề thi thử TN THPT môn hóa năm 2022 có đáp án

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Tổng hợp đề thi TN THPT 2021 môn hóa file word có lời giải

 

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

SALE 11.11 SHOPEE https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Leave a Comment