dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Cho các sơ đồ phản ứng theo đúng tỉ lệ mol: X + 2NaOH → X1 + Y1 + Y2 + 2H2O.

Cho các sơ đồ phản ứng theo đúng tỉ lệ mol: X + 2NaOH → X1 + Y1 + Y2 + 2H2O.

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cho các sơ đồ phản ứng theo đúng tỉ lệ mol:

(1) X + 2NaOH → X1 + Y1 + Y2 + 2H2O.

(2) X2 + 2NaOH → X3 + 2H2O.

(3) X3 + 2NaOH → CH4 + 2Y2 (CaO, t°).

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(4) 2X1 + X2 → X4.

Cho biết: X là muối có công thức phân tử là C3H12O3N2: X1, X2, X3, X4 là những hợp chất hữu cơ khác nhau; X1, Y1 đều làm quì tím ẩm hóa xanh. Phần tử khối của X4 bằng bao nhiêu?

A. 152 B. 194 C. 218. D. 236.

Cho các sơ đồ phản ứng theo đúng tỉ lệ mol: X + 2NaOH → X1 + Y1 + Y2 + 2H2O.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Đây là 1 câu trong bộ đề thi thử TN THPT 2022 được upload lên website.

Các thầy cô có thể tham khảo thêm các đề thi thử TN THPT 2022

Tổng hợp đề thi thử TN THPT môn hóa năm 2022 có đáp án

Tổng hợp đề thi TN THPT 2021 môn hóa file word có lời giải

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *