âm thanh lớp học, loa trợ giảng

Thực hiện các thí nghiệm sau: Cho kim loại Na tác dụng với dung dịch H2SO4 dư

Thực hiện các thí nghiệm sau: Cho kim loại Na tác dụng với dung dịch H2SO4 dư

Thực hiện các thí nghiệm sau:

I. Cho kim loại Na tác dụng với dung dịch H2SO4

II. Cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch Ca(OH)2

III. Điện phân dung dịch NaCl với điện cực trơ, có màng ngăn.

IV. Cho Cu(OH)2 vào dung dịch NaNO3

V. Sục khí NH3 vào dung dịch Na2CO3

VI. Cho dung dịch Na2SO4 vào dung dịch Ba(OH)2

Các thí nghiệm đều điều chế được NaOH là

A. II, III, VI B. II, V, VI C. I, II, III D. I, IV, V

Đây là 1 câu trong bộ đề thi thử TN THPT 2022 được upload lên website.

Các thầy cô có thể tham khảo thêm các đề thi thử TN THPT 2022

Tổng hợp đề thi thử TN THPT môn hóa năm 2022 có đáp án

Tổng hợp đề thi TN THPT 2021 môn hóa file word có lời giải

 

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *