dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Cho hỗn hợp X gồm 3 khí C3H4, C2H4, và H2 vào trong một bình kín có dung tích 9,856 lít ở 27,3oC

Cho hỗn hợp X gồm 3 khí C3H4, C2H4, và H2 vào trong một bình kín có dung tích 9,856 lít ở 27,3oC

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cho hỗn hợp X gồm 3 khí C3H4, C2H4, và H2 vào trong một bình kín có dung tích 9,856 lít ở 27,3oC thì áp suất bình là 1atm. Nung nóng (có Ni xúc tác) bình một thời gian được hỗn hợp khí lúc sau có tỉ khối so với hỗn hợp đầu là 4/3. Số mol H2 phản ứng là:

A. 0,75mol B. 0,3mol C. 0,6mol D. 0,1mol

 

Cho hỗn hợp X gồm 3 khí C3H4, C2H4, và H2 vào trong một bình kín có dung tích 9,856 lít ở 27,3oC

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

Mời các thầy cô và các em xem thêm các bài toán cùng chủ đề

các bài toán khác vềhiđrocacbon

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *