Nung nóng hỗn hợp X gồm 0,06 mol C2H2, 0,03 mol C2H4 và 0,07 mol H2 (có Ni xúc tác)

Nung nóng hỗn hợp X gồm 0,06 mol C2H2, 0,03 mol C2H4 và 0,07 mol H2 (có Ni xúc tác)

 

Nung nóng hỗn hợp X gồm 0,06 mol C2H2, 0,03 mol C2H4 và 0,07 mol H2 (có Ni xúc tác). Khi phản ứng kết thúc thu được x mol hỗn hợp Y. Vậy giá trị của x là:

A. 0,09 B. 0,08 C. 0,07 D. 0,10

 

Nung nóng hỗn hợp X gồm 0,06 mol C2H2, 0,03 mol C2H4 và 0,07 mol H2 (có Ni xúc tác)

 

Mời các thầy cô và các em xem thêm các bài toán cùng chủ đề

các bài toán khác vềhiđrocacbon

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

Leave a Comment