dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Cho sơ đồ phản ứng sau: X1 + H2O X2 + X3 + H2

Cho sơ đồ phản ứng sau: X1 + H2O X2 + X3 + H2

 

Cho sơ đồ phản ứng sau: X1 + H2O X2 + X3 + H2

Các chất X2, X5, X6 theo thứ tự là

A. NaOH, NaClO, KHSO4 B. KOH, KClO3, H2SO4

C. NaHCO3, NaClO, KHSO4 D. NaOH, NaClO, H2SO4

Cho sơ đồ phản ứng sau: X1 + H2O X2 + X3 + H2

Đây là 1 câu trong bộ đề thi thử TN THPT 2022 được upload lên website.

Các thầy cô có thể tham khảo thêm các đề thi thử TN THPT 2022

Tổng hợp đề thi thử TN THPT môn hóa năm 2022 có đáp án

Tổng hợp đề thi TN THPT 2021 môn hóa file word có lời giải

 

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *