Khóa luận Thiết kế chủ đề dạy học theo định hướng giáo dục STEM Chương Oxi Lưu huỳnh, Hóa học 10 nâng cao nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề

Khóa luận Thiết kế chủ đề dạy học theo định hướng giáo dục STEM Chương Oxi Lưu huỳnh, Hóa học 10 nâng cao nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN DANH MỤC VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ VÀ BIỂU ĐỒ DANH MỤC … Read more

SKKN Dạy học theo định hướng giáo dục STEM phần Hóa học hữu cơ lớp 12 nhằm phát triển năng lực hợp tác cho học sinh

SKKN Dạy học theo định hướng giáo dục STEM phần Hóa học hữu cơ lớp 12 nhằm phát triển năng lực hợp tác cho học sinh   MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN……………………………………………………………………………………………… i DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT……………………………………………………………. ii DANH MỤC BẢNG…………………………………………………………………………………… iii DANH MỤC BIỂU, HÌNH……………………………………………………………………………v MỞ ĐẦU ……………………………………………………………………………………………………..1 1. Lí do chọn … Read more

STEM chế tạo xe phản lực

STEM chế tạo xe phản lực   Tên chủ đề: XE PHẢN LỰC Số tiết  3 Tiết – Vật Lý 10 ( Cơ Bản) Mô tả chủ đề:      Dự án “Xe Phản lực” là một ý tưởng dạy học theo định hướng STEM cho đối tượng học sinh lớp 10. Theo đó, HS phải … Read more

STEM chế tạo máy sạc từ

STEM chế tạo máy sạc từ   Tên chủ đề: MÁY SẠC TỪ (Số tiết: 04 tiết – Lớp 11) Mô tả chủ đề: – Một số dụng cụ có tính từ tính (khóa lục giác, tuốc nơ vít, …) sau một thời gian sử dụng thì mất tính từ tính. – Học sinh biết, … Read more

STEM chế tạo lửa từ nước

STEM chế tạo lửa từ nước   Tên chủ đề: TẠO LỬA TỪ NƯỚC Môn học chính: Vật lý (Số tiết: 03 tiết – Lớp 11) Mô tả chủ đề: Hiện nay, các công cụ  kích lửa (bật lửa, diêm, kích lửa từ pin…) đang được sử dụng rất phổ biến trong cuộc sống. Tuy … Read more

SKKN Xây dựng một số chủ đề dạy học theo định hướng STEM nhằm phát triển năng lực cho học sinh

SKKN Xây dựng một số chủ đề dạy học theo định hướng STEM nhằm phát triển năng lực cho học sinh   MỤC LỤC THÔNG TIN CHUNG VỀ SÁNG KIẾN…………………………………………………… 1 I.ĐIỀU KIỆN HOÀN CẢNH TẠO RA SÁNG KIẾN……………………………………. 2 MÔ TẢ GIẢI PHÁP…………………………………………………………………………… 5 Mô tả giải pháp trước khi tạo sáng kiến…………………………………………………… 5 … Read more