dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Dẫn hỗn hợp khí X gồm 0,05 mol C2H2; 0,1mol C3H4 và 0,1 mol H2 qua ống chưa Ni nung nóng một thời gian

Dẫn hỗn hợp khí X gồm 0,05 mol C2H2; 0,1mol C3H4 và 0,1 mol H2 qua ống chưa Ni nung nóng một thời gian

 

Dẫn hỗn hợp khí X gồm 0,05 mol C2H2; 0,1mol C3H4 và 0,1 mol H2 qua ống chưa Ni nung nóng một thời gian thu được hỗn hợp Y gồm 7 chất. Đốt cháy hoàn toàn Y rồi cho sản phẩm cháy hấp thụ hết vào 700ml dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch Z. Tổng khối lượng chất tan (g) trong Z là:

A. 35,8 B. 45,6 C. 38,2 D. 40,2

 

Dẫn hỗn hợp khí X gồm 0,05 mol C2H2; 0,1mol C3H4 và 0,1 mol H2 qua ống chưa Ni nung nóng một thời gian

 

Mời các thầy cô và các em xem thêm các bài toán cùng chủ đề

các bài toán khác vềhiđrocacbon

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *