Hidro hóa một lượng anken A cần 448ml H2 (đktc) thu được một ankan phân nhánh. Cũng cho lượng A đó

Hidro hóa một lượng anken A cần 448ml H2 (đktc) thu được một ankan phân nhánh. Cũng cho lượng A đó

 

Hidro hóa một lượng anken A cần 448ml H2 (đktc) thu được một ankan phân nhánh. Cũng cho lượng A đó phản ứng với dung dịch Br2 dư thu được 4,32 gam sản phẩm cộng. Vậy A là:

A. 2-metyl propen B. 2-metyl but-1-en

C. 2-metyl but-2-en D. 3-metyl but-1-en

 

Hidro hóa một lượng anken A cần 448ml H2 (đktc) thu được một ankan phân nhánh. Cũng cho lượng A đó

 

Mời các thầy cô và các em xem thêm các bài toán cùng chủ đề

các bài toán khác vềhiđrocacbon

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *