Đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá THPT Nguyễn Văn Cừ Hà Nội năm 2022 2023

Đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá THPT Nguyễn Văn Cừ Hà Nội năm 2022 2023

Săn SALE Shopee ngay thôi
Sở GD & ĐT Hà Nội Text Box: Mã đề 103Trường THPT Nguyễn Văn Cừ ———-—&–———–    ĐỀ KIỂM TRA HK II NĂM HỌC 2022-2023                                   MÔN HÓA HỌC 10                                 Thời gian làm bài: 45 phút.                 ————————Y°Y——————–

Họ và tên HS: ……………………………………………………………Lớp:………….    Hs làm trực tiếp ra đề kiểm tra

Phần I. Trắc nghiệm (5 điểm)

Câu 1. [KNTT – SBT] Trong phản ứng oxi hoá – khử, chất nhường electron được gọi là

A. chất khử.                      B. chất oxi hoá.                 C. acid.                              D. base.

Câu 2. Số oxi hóa của Cl trong Cl2, HCl, HClO lần lượt là

Săn SALE Shopee ngay thôi

A. 0, -1, -1.                         B. 0, +1, +1.                        C. 0, -1, +1.                        D. 0, 0, 0.

Câu 3. Quy ước về dấu của nhiệt phản ứng (Đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá THPT Nguyễn Văn Cừ Hà Nội năm 2022 2023 1) nào sau đây là đúng?

A. Phản ứng tỏa nhiệt có Đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá THPT Nguyễn Văn Cừ Hà Nội năm 2022 2023 1> 0.                          B. Phản ứng thu nhiệt có Đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá THPT Nguyễn Văn Cừ Hà Nội năm 2022 2023 1< 0.

C. Phản ứng tỏa nhiệt có Đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá THPT Nguyễn Văn Cừ Hà Nội năm 2022 2023 1< 0.                          D. Phản ứng thu nhiệt có Đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá THPT Nguyễn Văn Cừ Hà Nội năm 2022 2023 1= 0.

Câu 4. [CTST – SBT] Cho phương trình nhiệt hóa học của phản ứng:

Săn SALE Shopee ngay thôi

2H2(g) + O2(g)  2H2O(l) = -571,68kJ.

 Phản ứng trên là phản ứng

A. thu nhiệt.                                                                B. tỏa nhiệt.

C. không có sự thay đổi năng lượng.                    D. có sự hấp thụ nhiệt lượng từ môi trường xung quanh.

Câu 5. [KNTT – SGK] Giá trị trung bình của các năng lượng liên kết ở điều kiện chuẩn:

Săn SALE Shopee ngay thôi
Liên kếtC-HC-CC=C
Eb (kJ/mol)418346612

Biến thiên enthalpy của phản ứng C3H8 (g) Đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá THPT Nguyễn Văn Cừ Hà Nội năm 2022 2023 6CH4 (g) + C2H4 (g) có giá trị là

A. +103 kJ.                         B. -103 kJ.                          C. +80 kJ.                           D. -80 kJ.

Câu 6. Tốc độ phản ứng tăng lên khi:

A. Giảm nhiệt độ                                                         B. Tăng diện tích tiếp xúc giữa các chất phản ứng

C. Tăng lượng chất xúc tác                                         D. Giảm nồng độ các chất tham gia phản ứng

Săn SALE Shopee ngay thôi

Câu 7. Khi ninh (hầm) thịt cá, người ta sử dụng những cách sau.

(1) Dùng nồi áp suất                                                    (3) Chặt nhỏ thịt cá.

(2)Cho thêm muối vào.                                               (4)Nấu cùng nước lạnh.

Cách làm cho thịt cá nhanh chín hơn là:

A. 1, 2, 3.                           B. 1, 3, 4.                            C. 2, 3, 4.                            D. 1, 2, 4.

Săn SALE Shopee ngay thôi

Câu 8. Khi cho cùng một lượng nhôm vào cốc đựng dung dịch axit HCl 0,1M, tốc độ phản ứng sẽ lớn nhất khi dùng nhôm ở dạng nào sau đây?

A. Dạng viên nhỏ.                                                      B. Dạng bột mịn, khuấy đều.

C. Dạng tấm mỏng.                                                    D. Dạng nhôm dây.

Câu 9. [CTST – SBT] Halogen tồn tại ở thể lỏng ở điều kiện thường là

A. fluorine.                        B. bromine.                        C. Iodine.                           D. chlorine.

Săn SALE Shopee ngay thôi

Câu 10. [CTST – SBT] Liên kết trong phân tử đơn chất halogen là

A. liên kết van der Waals.                                           B. liên kết cộng hóa trị.    

C. liên kết ion.                                                              D. liên kết cho nhận.

Câu 11. Trong dung dịch nước chlorine có chứa các chất nào sau đây?

A. HCl, HClO, Cl2.                                                      B. Cl2 và H2O.

Săn SALE Shopee ngay thôi

C. HCl và Cl2.                                                              D. HCl, HClO, Cl2 và H2O.

Câu 12. [KNTT-SBT] Halogen phản ứng mãnh liệt với hydrogen ngay cả trong bóng tối là

A. F2.                                  B. I2.                                   C. Cl2.                                 D. Br2.

Câu 13. [CTST – SBT] Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Trong tự nhiên không tồn tại đơn chất halogen.

Săn SALE Shopee ngay thôi

B. Tính oxi hoá của đơn chất halogen giảm dần từ F2 đến I2.

C. Khí chlorine ẩm và nước chlorine đều có tính tẩy màu.

D. Fluorine có tính oxi hoá mạnh hơn chlorine, oxi hoá Cl trong dung dịch NaCl thành Cl2

Câu 14. Trong phản ứng điều chế khí oxygen trong phòng thí nghiệm bằng cách nhiệt phân muối potassium chlorate (KClO3):

(a) Dùng chất xúc tác manganese dioxide (MnO2).

Săn SALE Shopee ngay thôi

(b) Nung hỗn hợp potassium chlorate và manganese dioxide ở nhiệt độ cao.

(c) Dùng phương pháp dời nước để thu khí oxygen.

Những biện pháp nào dưới đây được sử dụng để làm tăng tốc độ phản ứng là

A. a, c.                               B. a, b.                                C. b, c.                                D. a, b, c.

Câu 15. [KNTT-SBT] Halogen nào sau đây được dùng để khử trùng nước sinh hoạt?

Săn SALE Shopee ngay thôi

A. F2.                                  B. I2.                                   C. Cl2.                                 D. Br2.

Phần II. Tự luận: (5 điểm)

Câu 1 (2 điểm). Viết phương trình hóa học xảy ra trong các thí nghiệm sau, cho biết vai trò của các Halogen trong các phương trình phản ứng:

(a) Cho kim loại Zn tác dụng với Br2, đun nóng.

(b) Cho Cl2 tác dụng với nước

Săn SALE Shopee ngay thôi

(c) Cho Br2 tác dụng với dung dịch NaOH, đun nóng.

(d) Cho H2 tác dụng với I2, xúc tác, đun nóng.

Câu 2 (2 điểm). NOCl là chất khí độc, sinh ra do sự phân hủy nước cường toan (hỗn hợp HNO3 và HCl có tỉ lệ 1:3) NOCl có tính oxi hóa mạnh, ở nhiệt độ cao bị phân hủy theo phản ứng hóa học sau:

                 2NOCl Đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá THPT Nguyễn Văn Cừ Hà Nội năm 2022 2023 7 2NO   +   Cl2. Tốc độ phản ứng ở 700C là 2.10-7 mol/(L.s) và ở 800C là 4,5.10-7 mol/(L.s).

(a) Tính hệ số nhiệt độ Đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá THPT Nguyễn Văn Cừ Hà Nội năm 2022 2023 8của phản ứng.

Săn SALE Shopee ngay thôi

(b) Tính tốc độ phản ứng ở 600C.

Câu 3 (1 điểm). “Muối iốt” có thành phần chính là sodium chloride (NaCl) có bổ sung một lượng nhỏ potassium iodide (KI) nhằm bổ sung nguyên tố vi lượng iodine cho cơ thể, ngăn bệnh bướu cổ, phòng ngừa khuyết tật trí tuệ và phát triển, … Trong 100 g muối iốt có chứa hàm lượng ion iodide dao động từ 2 200 Đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá THPT Nguyễn Văn Cừ Hà Nội năm 2022 2023 9g – 2 500 Đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá THPT Nguyễn Văn Cừ Hà Nội năm 2022 2023 9g; lượng iodide cần thiết cho một thiếu niên hay trưởng thành từ 66 Đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá THPT Nguyễn Văn Cừ Hà Nội năm 2022 2023 9g  – 110 Đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá THPT Nguyễn Văn Cừ Hà Nội năm 2022 2023 9g/ngày. Trung bình, một thiếu niên hay trưởng thành cần bao nhiêu g muối iốt trong một ngày?

(Cho biết M của các nguyên tử Halogen là: F=19; Cl=35,5; Br=80; I=127)

Bài làm.

Câu123456789101112131415
ĐA               

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Săn SALE Shopee ngay thôi
Sở GD & ĐT Hà Nội Text Box: Mã đề 101Trường THPT Nguyễn Văn Cừ ———-—&–———–    ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HK II NĂM HỌC 2022-2023                                   MÔN HÓA HỌC 10                                 Thời gian làm bài: 45 phút.                 ————————Y°Y——————–

Họ và tên HS: ……………………………………………………………Lớp:………….    Hs làm trực tiếp ra đề kiểm tra

Phần I. Trắc nghiệm (5 điểm)

Câu 1. [KNTT – SBT] Phản ứng kèm theo sự cho và nhận electron được gọi là phản ứng

A. đốt cháy.                       B. phân huỷ.                     C. trao đổi.                        D. oxi hoá – khử.

Câu 2. Số oxi hóa của Na, Mg, Al trong Na+, Mg2+, Al3+ lần lượt là

Săn SALE Shopee ngay thôi

A. -1, -2, -3.     B. +1, +2, +3.    C. -1, +2, +3.    D. +1, +2, -3

Câu 3. Nhiệt tạo thành chuẩn của một chất là nhiệt lượng tạo thành 1 mol chất đó từ chất nào ở điều kiện chuẩn?

A. những hợp chất bền vững nhất.                            B. những đơn chất bền vững nhất.

C. những oxide có hóa trị cao nhất.                            D. những dạng tồn tại bền nhất trong tự nhiên.

Câu 4. [CTST – SBT] Cho phương trình nhiệt hóa học của phản ứng:

Săn SALE Shopee ngay thôi

N2(g) + O2(g)  2NO(l) = +179,20kJ

Phản ứng trên là phản ứng

A. thu nhiệt.                                                                B. không có sự thay đổi năng lượng.

C. tỏa nhiệt.                                                                 D. có sự giải phóng nhiệt lượng ra môi trường.

Câu 5. Cho phản ứng sau: 2SO2 (g) + O2 (g) Đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá THPT Nguyễn Văn Cừ Hà Nội năm 2022 2023 13 2SO3 (g)

Săn SALE Shopee ngay thôi

     Đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá THPT Nguyễn Văn Cừ Hà Nội năm 2022 2023 14(kJ mol-1)          –296,83     0           –395,72

Biến thiên enthalpy của phản ứng sau ở điều kiện chuẩn có giá trị là

A. –98,89 kJ.                      B. –197,78 kJ.                     C. 98,89 kJ.                        D. 197,78 kJ.

Câu 6. [CTST- SBT] Khi tăng nồng độ chất tham gia, thì

A. tốc độ phản ứng tăng.                                            B. tốc độ phản ứng giảm.

Săn SALE Shopee ngay thôi

C. thông ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng.                D. có thể tăng hoặc giảm tốc độ phản ứng.

Câu 7. Thực hiện phản ứng: 2H2O2 (l) → 2H2O (l) + O2 (g)

Cho các yếu tố: (1) tăng nồng độ H2O2, (2) giảm nhiệt độ, (3) thêm xúc tác MnO2. Những yếu tố làm tăng tốc độ phản ứng là

A. 1, 3.                               B. chỉ 3.                              C. 1, 2.                               D. 1, 2, 3.

Câu 8. Yếu tố nào dưới đây đã được sử dụng để làm tăng tốc độ của phản ứng rắc men vào tinh bột đã được nấu chín (cơm, ngô, khoai, sắn) để ủ rượu?

Săn SALE Shopee ngay thôi

A. Nhiệt độ.                       B. Chất xúc tác.                 C. Nồng độ.                       D. Áp suất.

Câu 9. [KNTT-SBT] Ở điều kiện thường, halogen tồn tại ở thể rắn, có màu đen tím là

A. Flo.                                B. Chlorine.                       C. Iot.                                 D. Brom.

Câu 10. Trong hợp chất, nguyên tố fluorine chỉ thể hiện số oxi hóa là

A. 0.                                   B. +1.                                 C. -1.                                  D. +3.

Săn SALE Shopee ngay thôi

Câu 11. [KNTT-SBT] Trong cơ thể người, nguyên tố iodine tập trung ở tuyến nào dưới đây?

A. Tuyến giáp trạng.         B. Tuyến tụy.                     C. Tuyến yên..                   D. Tuyến thượng thận.

Câu 12. [KNTT-SBT] Trong nhóm halogen, nguyên tử nguyên tố thể hiện khuynh hướng nhận 1 electron yếu nhất là

A. fluorine.                        B. chlorine.                        C. iodine.                           D. bromine.

Câu 13. [CD – SBT] Nguyên nhân dẫn tới nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi của các đơn chất halogen tăng từ fluorine đến iodine là do từ fluorine đến iodine,

Săn SALE Shopee ngay thôi

A. khối lượng phân tử và tương tác van der Waals đều tăng.

B. tính phi kim giảm và tương tác van der Waals tăng.

C. khối lượng phân tử tăng và tương tác van der Waals giảm.

D. độ âm điện và tương tác van der Waals đều giảm.

Câu 14. Cho Fe (hạt) phản ứng với dung dịch HCl 1M. Thay đổi các yếu tố sau:

Săn SALE Shopee ngay thôi

(1) Thêm vào hệ một lượng nhỏ dung dịch CuSO4.

(2) Thêm thể tích dung dịch HCl 1M lên thể tích gấp đôi.

(3) Nghiền nhỏ hạt sắt thành bột sắt.

(4) Pha loãng dung dịch HCl bằng nước cất lên thể tích gấp đôi.

Có bao nhiêu cách thay đổi tốc độ phản ứng?

Săn SALE Shopee ngay thôi

A. 1.                                   B. 4.                                   C. 3.                                   D. 2.

Câu 15. Chlorine không phản ứng với chất nào sau đây?

A. NaOH.                          B. NaCl.                             C. Ca(OH)2.                       D. NaBr.

Phần II. Tự luận: (5 điểm)

Câu 1 (2 điểm). Viết phương trình hóa học xảy ra trong các thí nghiệm sau, cho biết vai trò của các Halogen trong các phương trình phản ứng:

Săn SALE Shopee ngay thôi

(a) Cho kim loại Na tác dụng với Br2, đun nóng.

(b) Cho F2 tác dụng với nước

(c) Cho Cl2 tác dụng với dung dịch NaOH, đun nóng.

(d) Cho H2 tác dụng với I2, xúc tác, đun nóng.

Câu 2 (2 điểm). . Ở 200C, tốc độ một phản ứng là 0,05 mol/(L.min). Ở 300C, tốc độ phản ứng này là 0,15 mol/(L.min).

Săn SALE Shopee ngay thôi

(a) Hãy tính hệ số nhiệt độ Van’t Hoff của phản ứng trên.

(b) Dự đoán tốc độ phản ứng trên ở 400C (giả thiết hệ số nhiệt độ Đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá THPT Nguyễn Văn Cừ Hà Nội năm 2022 2023 8 trong khoảng nhiệt độ này không đổi).

Câu 3 (1 điểm). . Trong các nhà máy cung cấp nước sinh hoạt thì khâu cuối cùng của việc xử lí nước là khử trùng nước. Một trong các phương pháp khử trùng nước đang được dùng phổ biến ở nước ta là dùng chlorine. Lượng chlorine  được bơm vào nước trong bể  tiếp xúc theo tỉ lệ 5 g/m3. Nếu  với dân số Hà Nội là 3 triệu, mỗi người dùng 200L nước/ ngày, thì các nhà máy cung cấp nước sinh hoạt cần dùng bao nhiêu kg chlorine mỗi ngày cho việc xử lí nước?

(Cho biết M của các nguyên tử Halogen là: F=19; Cl=35,5; Br=80; I=127)

Bài làm.

Săn SALE Shopee ngay thôi
Câu123456789101112131415
ĐA               

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Săn SALE Shopee ngay thôi

Mời các thầy cô xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *