dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đun nóng m gam hỗn hợp X gồm một ankan A và một ankin B (có tỉ lệ mol tương ứng là 1:1) với một lượng vừa đủ

Đun nóng m gam hỗn hợp X gồm một ankan A và một ankin B (có tỉ lệ mol tương ứng là 1:1) với một lượng vừa đủ

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Đun nóng m gam hỗn hợp X gồm một ankan A và một ankin B (có tỉ lệ mol tương ứng là 1:1) với một lượng vừa đủ 0,1mol H2 (có mặt Ni xúc tác). Phản ứng xong thu được duy nhất một hidrocacbon Y. Nếu đốt cháy hoàn toàn m gam X thì được H2O và 0,3 mol CO2 . Vậy A, B lần lượt là

A. C2H6 và C2H2 B. C3H8 và C3H4

C. C4H10 và C4H6 D. C5H12 và C5H8

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Đun nóng m gam hỗn hợp X gồm một ankan A và một ankin B (có tỉ lệ mol tương ứng là 1:1) với một lượng vừa đủ

 

Mời các thầy cô và các em xem thêm các bài toán cùng chủ đề

các bài toán khác vềhiđrocacbon

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *