âm thanh lớp học, loa trợ giảng

Cho H2 (dư) qua 0,2mol hỗn hợp X gồm ankan A và anken B (có mặt Ni xúc tác, đun nóng)

Cho H2 (dư) qua 0,2mol hỗn hợp X gồm ankan A và anken B (có mặt Ni xúc tác, đun nóng)

 

Cho H2 (dư) qua 0,2mol hỗn hợp X gồm ankan A và anken B (có mặt Ni xúc tác, đun nóng). Phản ứng kết thúc thu được hỗn hợp hai ankan kế tiếp. Mặt khác, đốt hoàn toàn 0,2 mol X được 0,7mol CO2 và 0,8mol H2O. Vậy công thức phân tử của B có thể là:

A. C2H4, C3H6 B. C3H6, C4H8

C. C3H8, C4H8 D. C3H6, C4H10

 

Cho H2 (dư) qua 0,2mol hỗn hợp X gồm ankan A và anken B (có mặt Ni xúc tác, đun nóng)

 

Mời các thầy cô và các em xem thêm các bài toán cùng chủ đề

các bài toán khác vềhiđrocacbon

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *