Hãy kể tên từ 3-5 sản phẩm học tập trong môn Hóa học.

Hãy kể tên từ 3-5 sản phẩm học tập trong môn Hóa học

Câu hỏi:  Hãy kể tên từ 3-5 sản phẩm học tập trong môn Hóa học.

Trả lời: 

  • Đồ thị
  • Sơ đồ tư duy
  • Bảng tường trình bài thực hành

 

 

 

Mời các thầy cô xem thêm

Tổng hợp đáp án tất cả các module môn hóa học THPT

Leave a Comment