dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Nung m gam hỗn hợp X gồm Fe(NO3)2 và KNO3 (trong bình kín, không có không khí) đến khối lượng không đổi

Nung m gam hỗn hợp X gồm Fe(NO3)2 và KNO3 (trong bình kín, không có không khí) đến khối lượng không đổi

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Nung m gam hỗn hợp X gồm Fe(NO3)2 và KNO3 (trong bình kín, không có không khí) đến khối lượng không đổi, thu được chất rắn Y và hỗn hợp khí Z. Hấp thụ hết Z vào nước, thu được 400 ml dung dịch E (chỉ chứa một chất tan) có pH = 1, không có khí thoát ra. Giá trị của m là

A. 11,24. B. 4,61. C. 5,62. D. 23,05.

Cách 1 (thầy Trần Thanh Bình)

Nung m gam hỗn hợp X gồm Fe(NO3)2 và KNO3 (trong bình kín, không có không khí) đến khối lượng không đổi

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

Cách 2 (thầy Trần Trọng Tuyền)

Nung m gam hỗn hợp X gồm Fe(NO3)2 và KNO3 (trong bình kín, không có không khí) đến khối lượng không đổi 1

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cách 3 (team BTN)

Nung m gam hỗn hợp X gồm Fe(NO3)2 và KNO3 (trong bình kín, không có không khí) đến khối lượng không đổi 2

 

Cách 4 (thầy Nguyễn Minh Tuấn)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Nung m gam hỗn hợp X gồm Fe(NO3)2 và KNO3 (trong bình kín, không có không khí) đến khối lượng không đổi 3

 

 

Đây là 1 câu trong đề minh họa năm 2022

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Mời các thầy cô và các em xem thêm các câu khác trong đề

Đề minh họa thi TN THPT 2022 môn hóa file word và lời giải chi tiết

Đề thi môn hóa của bộ giáo dục tất cả các năm

Tổng hợp đề thi môn hóa của bộ giáo dục từ năm 2007 đến nay

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa