Nung nóng hoàn toàn 13,44 lít (đktc) hỗn hợp X gồm C2H2 và H2 (có Ni xúc tác) thu được 4,48 lít

Nung nóng hoàn toàn 13,44 lít (đktc) hỗn hợp X gồm C2H2 và H2 (có Ni xúc tác) thu được 4,48 lít

 

Nung nóng hoàn toàn 13,44 lít (đktc) hỗn hợp X gồm C2H2 và H2 (có Ni xúc tác) thu được 4,48 lít (đktc) hỗn hợp Y gồm ankan và C2H2 còn dư. Vậy % C2H2 theo thể tích trong hỗn hợp ban đầu là :

A. 16,66% B. 33,33% C. 44,44% D. 66,66%

 

Nung nóng hoàn toàn 13,44 lít (đktc) hỗn hợp X gồm C2H2 và H2 (có Ni xúc tác) thu được 4,48 lít

 

Mời các thầy cô và các em xem thêm các bài toán cùng chủ đề

các bài toán khác vềhiđrocacbon

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

Leave a Comment