Nung nóng hoàn toàn 1,792 lít (đktc) hỗn hợp X gồm C2H2 và H2 (có dX/He = 2,9) với xúc tác Ni

Nung nóng hoàn toàn 1,792 lít (đktc) hỗn hợp X gồm C2H2 và H2 (có dX/He = 2,9) với xúc tác Ni

 

Nung nóng hoàn toàn 1,792 lít (đktc) hỗn hợp X gồm C2H2 và H2 (có dX/He = 2,9) với xúc tác Ni thì thu được hỗn hợp Y có dX/He = D. Vậy %C2H2, %H2 và giá trị D lần lượt là:

A. 40%; 60% và 29 B. 60%; 40% và 14,5

C. 40%; 60% và 7,25 D. 60%; 40% và 7,25

 

Nung nóng hoàn toàn 1,792 lít (đktc) hỗn hợp X gồm C2H2 và H2 (có dX/He = 2,9) với xúc tác Ni

 

Mời các thầy cô và các em xem thêm các bài toán cùng chủ đề

các bài toán khác vềhiđrocacbon

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

Leave a Comment