dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Nung nóng hỗn hợp khí X gồm H2 và một hidrocacbon mạch hở A (với Ni xúc tác). Phản ứng kết thúc thu được hỗn hợp Y

Nung nóng hỗn hợp khí X gồm H2 và một hidrocacbon mạch hở A (với Ni xúc tác)

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Nung nóng hỗn hợp khí X gồm H2 và một hidrocacbon mạch hở A (với Ni xúc tác). Phản ứng kết thúc thu được hỗn hợp Y. Biết Nung nóng hỗn hợp khí X gồm H2 và một hidrocacbon mạch hở A (với Ni xúc tác). Phản ứng kết thúc thu được hỗn hợp Y 1(X) = 15 và Nung nóng hỗn hợp khí X gồm H2 và một hidrocacbon mạch hở A (với Ni xúc tác). Phản ứng kết thúc thu được hỗn hợp Y 1(Y) = 30. Vậy công thức phân tử của A có thể là:

A. C2H4 B. C4H6 C. C3H6 D. C6H8

 

Nung nóng hỗn hợp khí X gồm H2 và một hidrocacbon mạch hở A (với Ni xúc tác). Phản ứng kết thúc thu được hỗn hợp Y

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

Mời các thầy cô và các em xem thêm các bài toán cùng chủ đề

các bài toán khác vềhiđrocacbon

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *