Nung nóng hỗn hợp X gồm anken A và H2 (trong đó nA < nH2) với bột Ni xúc tác

Nung nóng hỗn hợp X gồm anken A và H2 (trong đó nA < nH2) với bột Ni xúc tác

 

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Nung nóng hỗn hợp X gồm anken A và H2 (trong đó nA < nH2) với bột Ni xúc tác. Sau một thời gian thu được hỗn hợp Y. Biết hiệu suất phản ứng là 20% và dX/Y = 0,92. Vậy %H2 (theo thể tích) trong hỗn hợp X lúc đầu là:

A. 60% B. 70% C. 80% D. 90%

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

 

Nung nóng hỗn hợp X gồm anken A và H2 (trong đó nA < nH2) với bột Ni xúc tác

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

 

Mời các thầy cô và các em xem thêm các bài toán cùng chủ đề

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

các bài toán khác vềhiđrocacbon

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Leave a Comment