Nung nóng hỗn hợp X gồm anken A và H2 (trong đó nA < nH2) với bột Ni xúc tác

Nung nóng hỗn hợp X gồm anken A và H2 (trong đó nA < nH2) với bột Ni xúc tác

 

Nung nóng hỗn hợp X gồm anken A và H2 (trong đó nA < nH2) với bột Ni xúc tác. Sau một thời gian thu được hỗn hợp Y. Biết hiệu suất phản ứng là 20% và dX/Y = 0,92. Vậy %H2 (theo thể tích) trong hỗn hợp X lúc đầu là:

A. 60% B. 70% C. 80% D. 90%

 

Nung nóng hỗn hợp X gồm anken A và H2 (trong đó nA < nH2) với bột Ni xúc tác

 

Mời các thầy cô và các em xem thêm các bài toán cùng chủ đề

các bài toán khác vềhiđrocacbon

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

Leave a Comment