dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Nung nóng hỗn hợp X gồm H2 và hai anken kế tiếp (trong đó %H2 theo thể tích = 60%) có mặt Ni xúc tác

Nung nóng hỗn hợp X gồm H2 và hai anken kế tiếp (trong đó %H2 theo thể tích = 60%) có mặt Ni xúc tác

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Nung nóng hỗn hợp X gồm H2 và hai anken kế tiếp (trong đó %H2 theo thể tích = 60%) có mặt Ni xúc tác thu được hỗn hợp Y. Đốt toàn bộ Y đến khi phản ứng hoàn toàn thu được 0,45mol CO2và 0,75mol H2O. Vậy công thức phân tử của hai anken là

A. C2H4, C3H6 B. C3H6, C4H8

C. C4H8, C5H10 D. C5H10, C6H12

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Nung nóng hỗn hợp X gồm H2 và hai anken kế tiếp (trong đó %H2 theo thể tích = 60%) có mặt Ni xúc tác

 

 

Mời các thầy cô và các em xem thêm các bài toán cùng chủ đề

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

các bài toán khác vềhiđrocacbon

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *