dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Thực hiện các thí nghiệm sau: (a) Cho hỗn hợp gồm Fe2O3 và Cu (tỉ lệ mol 1 : 1) vào dung dịch HCl dư.

Thực hiện các thí nghiệm sau: (a) Cho hỗn hợp gồm Fe2O3 và Cu (tỉ lệ mol 1 : 1) vào dung dịch HCl dư.

 

Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Cho hỗn hợp gồm Fe2O3 và Cu (tỉ lệ mol 1 : 1) vào dung dịch HCl dư.

(b) Cho dung dịch chứa a mol KHSO4 vào dung dịch chứa a mol NaHCO3.

(c) Cho dung dịch chứa a mol FeCl2 vào dung dịch chứa 4a mol AgNO3.

(d) Nhỏ từ từ V lít dung dịch HCl 1M vào V lít dung dịch Na2CO3 1M.

(e) Cho a mol bột Fe vào dung dịch chứa 2,5a mol AgNO3.

Sau khi các phản ứng kết thúc, số thí nghiệm thu được dung dịch chứa hai muối có cùng nồng độ mol là

A. 5. B. 2. C. 4. D. 3.

(a) Fe2O3 + HCl → 2FeCl3 + 6H2O

Cu + 2FeCl3 → CuCl2 + 2FeCl2       (Tỷ lệ 2 muối là 1:2) KHÔNG THỎA MÃN

(b) 2KHSO4 + 2NaHCO3 → K2SO4 + Na2SO4 + H2O + CO2  THỎA MÃN

(c) FeCl2 + 3AgNO3 → Fe(NO3)3 + Ag + 2AgCl

  Muối Fe(NO3)3 và AgNO3 (dư) mỗi muối có a mol   THỎA MÃN

(d) HCl + Na2CO3 → NaCl + NaHCO3                        THỎA MÃN

(e) Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag

Fe(NO3)2 + AgNO3 → Fe(NO3)3 + Ag

Muối Fe(NO3)2 và Fe(NO3)3 mỗi muối có 0,5a mol      THỎA MÃN

Đây là 1 câu trong đề thi học kì 2 lớp 12 sở GD Nam Định

Mời các thầy cô và các em xem toàn bộ đề thi tại

Đề thi học kì 2 lớp 12 môn hóa tỉnh Nam Định năm 2021 và lời giải chi tiết

Hoặc xem thêm các đề thi học kì 2 lớp 12 tại

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 12 môn hóa học

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *