Hiđro hóa hoàn toàn m gam chất béo X gồm các triglixerit thì có 0,15 mol H­2 đã phản ứng, thu được chất béo Y

Hiđro hóa hoàn toàn m gam chất béo X gồm các triglixerit thì có 0,15 mol H­2 đã phản ứng, thu được chất béo Y

 

Hiđro hóa hoàn toàn m gam chất béo X gồm các triglixerit thì có 0,15 mol H­2 đã phản ứng, thu được chất béo Y. Đốt cháy hoàn toàn Y cần dùng 9,15 mol O2, thu được H2O và 6,42 mol CO2. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn m gam X trong dung dịch KOH (dư), thu được a gam muối. Giá trị của a là

A. 110,04. B. 109,74. C. 104,36. D. 103,98.

Hiđro hóa hoàn toàn m gam chất béo X gồm các triglixerit thì có 0,15 mol H­2 đã phản ứng, thu được chất béo Y

Đây là 1 câu trong đề thi học kì 2 lớp 12 sở GD Nam Định

Mời các thầy cô và các em xem toàn bộ đề thi tại

Đề thi học kì 2 lớp 12 môn hóa tỉnh Nam Định năm 2021 và lời giải chi tiết

Hoặc xem thêm các đề thi học kì 2 lớp 12 tại

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 12 môn hóa học

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *