Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau: Bước 1: Cho 5 ml dung dịch H2SO4 70% vào ống nghiệm khô

Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau: Bước 1: Cho 5 ml dung dịch H2SO4 70% vào ống nghiệm khô

 

Săn SALE Shopee ngay thôi

Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:

Bước 1: Cho 5 ml dung dịch H2SO4 70% vào ống nghiệm khô (ống nghiệm 1), sau đó thêm tiếp một nhúm bông sao cho toàn bộ bông ngập trong dung dịch axit. Khuấy nhẹ cho bông tan hết.

Bước 2: Thêm tiếp NaHCO3 vào ống nghiệm 1 cho đến khi khí ngừng thoát ra.

Bước 3: Cho 1 ml dung dịch AgNO3 1% vào ống nghiệm khô khác (ống nghiệm 2), sau đó thêm từng giọt dung dịch NH3 cho đến khi kết tủa vừa xuất hiện tan hết.

Bước 4: Cho dung dịch trong ống nghiệm 1 vào ống nghiệm 2 và đun nóng nhẹ.

Săn SALE Shopee ngay thôi

Cho các phát biểu sau:

(a) Trong bước 1 xảy ra phản ứng thủy phân xenlulozơ.

(b) Tại bước 2, dùng NaHCO3 để loại bỏ hoàn toàn H2SO4.

(c) Sau bước 4, xuất hiện kết tủa Ag bám vào phía trong ống nghiệm.

(d) Tại bước 2 có thể thay NaHCO3 bằng cách cho NaOH vào đến khi quỳ tím chuyển màu xanh.

Săn SALE Shopee ngay thôi

Số phát biểu đúng

A. 4. B. 2. C. 3. D. 1.

 

(a) Trong bước 1 xảy ra phản ứng thủy phân xenlulozơ. => ĐÚNG, xenlulozơ bị thủy phân trong môi trường axit

(b) Tại bước 2, dùng NaHCO3 để loại bỏ hoàn toàn H2SO4. => ĐÚNG, 2NaHCO3 + H2SO4 → Na2SO4 + 2CO2 + 2H2O, mục đích của việc loại bỏ là để phản ứng tráng bạc tiến hành trong môi trường kiềm

Săn SALE Shopee ngay thôi

(c) Sau bước 4, xuất hiện kết tủa Ag bám vào phía trong ống nghiệm. => ĐÚNG, sản phẩm của phản ứng thủy phân là glucozơ có tham gia tráng bạc

(d) Tại bước 2 có thể thay NaHCO3 bằng cách cho NaOH vào đến khi quỳ tím chuyển màu xanh. => ĐÚNG, 2NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + 2H2O, dùng quỳ tím để biết chính xác khi nào axit được trung hòa hết.

 

Đây là 1 câu trong đề thi học kì 2 lớp 12 sở GD Nam Định

Mời các thầy cô và các em xem toàn bộ đề thi tại

Săn SALE Shopee ngay thôi

Đề thi học kì 2 lớp 12 môn hoá sở GD Nam Định năm 2022

Hoặc xem thêm các đề thi học kì 2 lớp 12 tại

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 12 môn hóa học

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

Săn SALE Shopee ngay thôi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *