dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Cho các phát biểu sau: Trong công nghiệp, nhôm được sản xuất từ quặng boxit.

Cho các phát biểu sau: Trong công nghiệp, nhôm được sản xuất từ quặng boxit.

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cho các phát biểu sau:

(a) Trong công nghiệp, nhôm được sản xuất từ quặng boxit.

(b) Nhúng miếng Zn vào dung dịch CuSO4 có xảy ra ăn mòn điện hóa học.

(c) Nhỏ dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch Al2(SO4)3, thu được kết tủa chứa hai chất.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(d) Độ dinh dưỡng phân đạm được xác định bằng hàm lượng N2O5.

(e) Trong các dung dịch HCl, H2SO4, H3PO4 có cùng nồng độ mol/l, dung dịch H3PO4 có pH lớn nhất.

Số phát biểu đúng

A. 4. B. 3. C. 2. D. 5.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

(a) Trong công nghiệp, nhôm được sản xuất từ quặng boxit. => ĐÚNG, quặng boxit Al2O3.2H2O

(b) Nhúng miếng Zn vào dung dịch CuSO4 có xảy ra ăn mòn điện hóa học. => ĐÚNG, Zn đẩy Cu tạo thành hệ 2 kim loại trong dung dịch chất điện li là CuSO4

(c) Nhỏ dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch Al2(SO4)3, thu được kết tủa chứa hai chất. => SAI, vì Ba(OH)2 dư nên Al(OH)3 bị tan hoàn toàn trong Ba(OH)2 nên chỉ có 1 kết tủa BaSO4

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(d) Độ dinh dưỡng phân đạm được xác định bằng hàm lượng N2O5. => SAI, độ dinh dưỡng phân đạm được xác định bằng hàm lượng N

(e) Trong các dung dịch HCl, H2SO4, H3PO4 có cùng nồng độ mol/l, dung dịch H3PO4 có pH lớn nhất. => ĐÚNG vì H3PO4 là axit yếu nhất, điện li ra ít H+ nhất nên có môi trường axit yếu nhất do đó pH lớn nhất.

 

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Đây là 1 câu trong đề thi học kì 2 lớp 12 sở GD Nam Định

Mời các thầy cô và các em xem toàn bộ đề thi tại

Đề thi học kì 2 lớp 12 môn hoá sở GD Nam Định năm 2022

Hoặc xem thêm các đề thi học kì 2 lớp 12 tại

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 12 môn hóa học

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *