Cho hai chất hữu cơ mạch hở E,F có cùng công thức phân tử là C4H6O4. Các chất E, F, X tham gia phản ứng theo đúng tỉ lệ mol như sơ đồ dưới đây

Săn SALE Shopee ngay thôi

Cho hai chất hữu cơ mạch hở E,F có cùng công thức phân tử là C4H6O4. Các chất E, F, X tham gia phản ứng theo đúng tỉ lệ mol như sơ đồ dưới đây:

E + 2NaOH → X + Y + Z (t0)

F + 2NaOH → 2X + T (t0)

X + HCl → L + NaCl

Săn SALE Shopee ngay thôi

Biết: X, Y, Z, T, L là các chất hữu cơ và trong X và Y có chứa nguyên tử Na.

Cho các phát biểu sau:

(a) Chất X là muối của axit cacboxylic no hai chức.

(b) Từ chất Y điều chế trực tiếp được axit axetic.

(c) Oxi hóa Z bằng CuO, thu được anđehit fomic.

Săn SALE Shopee ngay thôi

(d) Đốt cháy chất T thu được số mol CO2 nhỏ hơn số mol H2O.

(đ) Chất L không thể tham gia phản ứng tráng bạc.

Số phát biểu đúng là

     A. 1.                                   B. 3.                                   C. 2.                                   D. 4.

HCOOCH2COOCH3 (E) + 2NaOH → HCOONa (X) + HOCH2COONa (Y) + CH3OH (Z) (t0)

Săn SALE Shopee ngay thôi

(HCOO)2C2H4 (F) + 2NaOH → 2HCOONa (2X) + C2H4(OH)2 (T) (t0)

HCOONa (X) + HCl → HCOOH (L) + NaCl

(a) Chất X là muối của axit cacboxylic no hai chức. => SAI, muối HCOONa no đơn chức

(b) Từ chất Y điều chế trực tiếp được axit axetic. => SAI, từ Y HOCH2COONa không điều chế được

(c) Oxi hóa Z bằng CuO, thu được anđehit fomic. => ĐÚNG, CH3OH + CuO → HCHO + Cu + H2O

Săn SALE Shopee ngay thôi

(d) Đốt cháy chất T thu được số mol CO2 nhỏ hơn số mol H2O. => ĐÚNG, T C2H4(OH)2 no, mạch hở

(đ) Chất L không thể tham gia phản ứng tráng bạc. => SAI, L HCOOH có tráng bạc

Đây là 1 câu trong đề thi thử TN THPT 2022 lớp 12 sở GD Thái Bình 

Mời các thầy cô và các em xem toàn bộ đề thi tại

Săn SALE Shopee ngay thôi

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2022 môn hóa sở GD Thái Bình và lời giải chi tiết

Hoặc xem thêm các đề thi thử khác tại

Tổng hợp đề thi thử TN THPT 2022 môn hóa có đáp án

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

Săn SALE Shopee ngay thôi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *