dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Cho hai chất hữu cơ mạch hở E,F có cùng công thức phân tử là C4H6O4. Các chất E, F, X tham gia phản ứng theo đúng tỉ lệ mol như sơ đồ dưới đây

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cho hai chất hữu cơ mạch hở E,F có cùng công thức phân tử là C4H6O4. Các chất E, F, X tham gia phản ứng theo đúng tỉ lệ mol như sơ đồ dưới đây:

E + 2NaOH → X + Y + Z (t0)

F + 2NaOH → 2X + T (t0)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

X + HCl → L + NaCl

Biết: X, Y, Z, T, L là các chất hữu cơ và trong X và Y có chứa nguyên tử Na.

Cho các phát biểu sau:

(a) Chất X là muối của axit cacboxylic no hai chức.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(b) Từ chất Y điều chế trực tiếp được axit axetic.

(c) Oxi hóa Z bằng CuO, thu được anđehit fomic.

(d) Đốt cháy chất T thu được số mol CO2 nhỏ hơn số mol H2O.

(đ) Chất L không thể tham gia phản ứng tráng bạc.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Số phát biểu đúng là

     A. 1.                                   B. 3.                                   C. 2.                                   D. 4.

HCOOCH2COOCH3 (E) + 2NaOH → HCOONa (X) + HOCH2COONa (Y) + CH3OH (Z) (t0)

(HCOO)2C2H4 (F) + 2NaOH → 2HCOONa (2X) + C2H4(OH)2 (T) (t0)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

HCOONa (X) + HCl → HCOOH (L) + NaCl

(a) Chất X là muối của axit cacboxylic no hai chức. => SAI, muối HCOONa no đơn chức

(b) Từ chất Y điều chế trực tiếp được axit axetic. => SAI, từ Y HOCH2COONa không điều chế được

(c) Oxi hóa Z bằng CuO, thu được anđehit fomic. => ĐÚNG, CH3OH + CuO → HCHO + Cu + H2O

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(d) Đốt cháy chất T thu được số mol CO2 nhỏ hơn số mol H2O. => ĐÚNG, T C2H4(OH)2 no, mạch hở

(đ) Chất L không thể tham gia phản ứng tráng bạc. => SAI, L HCOOH có tráng bạc

Đây là 1 câu trong đề thi thử TN THPT 2022 lớp 12 sở GD Thái Bình 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Mời các thầy cô và các em xem toàn bộ đề thi tại

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2022 môn hóa sở GD Thái Bình và lời giải chi tiết

Hoặc xem thêm các đề thi thử khác tại

Tổng hợp đề thi thử TN THPT 2022 môn hóa có đáp án

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa