0

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn hoá THPT Nguyễn Văn Linh

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn hoá THPT Nguyễn Văn Linh

THI KIỂM TRA HỌC KỲ II- NĂM HỌC 2017-2018

MÔN HÓA HỌC: LỚP 10

THỜI GIAN: 45 PHÚT

Câu 1: (2 điểm) Hoàn thành chuỗi phản ứng sau ( điều kiện có đủ):

Pirit sắt lưu huỳnh đioxit axit sunfuric axit clohidric khí clo

Câu 2: (2 điểm) Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các dung dịch mất nhãn sau:

Natri sunfat, Canxi bromua, Kali sunfua, Bari clorua

Câu 3: (2 điểm) Dẫn 5600ml khí SO2(đkc) vào 150ml dung dịch Ca(OH)2 1M. Hãy xác định muối tạo thành và tính khối lượng muối thu đươc sau phản ứng? (Ca=40, S=32,O=16,H=1)

Câu 4: (2 điểm) Cho 9,1 gam hỗn hợp kim loại Al, Cu tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng . Sau phản ứng thu được 33,1 gam khối lượng muối sunfat. Hãy tính % khối lượng của Al,Cu?

(Cho Al=27,Cu=64, S=32,O=16,H=1 )

Câu 5: (1 điểm)

Cho phản ứng: 2 SO2 + O2 2 SO3 ∆H < 0

a. Nếu tăng áp suất thì phản ứng xãy ra theo chiều nào?

b. Nếu tăng nhiệt độ thì phản ứng theo chiều nào?

Câu 6: (1 điểm)

Nêu hiện tượng và viết phương trình phản ứng chứng minh. Giấy quì tím tẩm ướt bằng dung dịch KI khi gặp ozon( O3).

– HẾT-

Lưu ý: -Học sinh không sử dung tài liệu và bảng THHH

– Giám thị không giải thích đề thi cho thí sinh

 

 

 

 

 

ĐÁP ÁN

STT

NỘI DUNG

ĐIỂM

1

2 điểm

2FeS2 +11O2 8SO2 +2Fe2O3

SO2+Cl2+2H2O H2SO4 +2HCl

H2SO4 +BaCl2 BaSO4 +2HCl

4HCl +MnO2 Cl2 +2H2O + MnCl2

0,5 đ/1 pt

(Sai cân bằng trừ 0,25đ/1pt)

2

2 điểm

Natri sunfat

Canxibromua

kalisunfua

bariclorua

HCl

H2S thối

BaCl2

Kết tủa trắng

x

AgNO3

x

Kết tủa vàng nhạt

x

Kết tuả trắng

2HCl + K2S H2S +2KCl

BaCl2 + Na2SO4 BaSO4 + 2NaCl

2AgNO3 +CaBr2 2AgBr + Ca(NO)3

2AgNO3 + BaCl2 2AgCl + Ba(NO3)2

Bảng 1 điểm(đúng chất nào chấm chất đó)

0,25 đ/ 1pt

3

2 điểm

Số mol SO2 = 0,25

Số mol Ca(OH)2 = 0,15

Lập tỉ lệ: T= 1,2 tạo 2 muối

2SO2 + Ca(OH)2 Ca(HSO3)2

2 x x x

SO2 + Ca(OH)2 CaSO3 + H2O

y y y

Ta có: 2 x +y =0,25 x=0,1

x + y =015 y=0,05

m = 0,05x 120 + 0,1 x202 = 26,2

0,25

0,25

0,5

0,5

0,25

0,25

4

2 điểm

2Al + 6H2SO4 Al2(SO4)3 + 3SO2 +6H2O

x 0,5x

Cu + 2H2SO4 CuSO4 + SO2 + 2H2O

y y

ta có : 27x + 64y =9,1

342.0,5x + 160y =33,1

x= 0,1

y=0,1

%Al = 0,1.27 .100/9,1 = 29,67 %

% Cu = 70,33%

0,5

0,5

0,25

0,25

0,5

5

1 điểm

a. nghịch

b. thuận

0,5

0,5

6

1 điểm

Hiện tượng : quỳ tím hóa xanh

Pt: 2KI + O3 + H2O 2KOH + O2 + I2

0,5

0,5

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

HOA 10-NGUYENVANLINH-deda

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *