Để xây dựng được đường phát triển năng lực hóa học, cần thực hiện theo những bước nào?

Để xây dựng được đường phát triển năng lực hóa học, cần thực hiện theo những bước nào?

 

Trả lời: 

Để xây dựng được đường phát triển năng lực hóa học, cần thực hiện theo những bước sau đây:

– Chọn năng lực để xây dựng đường phát triển (chọn năng lực hóa học).

– Xây dựng bảng mô tả các mức phát triển của năng lực cần xây dựng (năng lực hóa học) đường phát triển năng lực từ các năng lực thành phần và yêu cầu cần đạt của năng lực này trong Chương trình môn Hóa học 2018.

– Vẽ đường phát triển năng lực theo các mức độ và năng lực thành phần

 

Mời các thầy cô xem thêm

Tổng hợp đáp án tất cả các module môn hóa học THPT

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *