dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Thầy/Cô hãy cho biết những phương pháp và công cụ kiểm tra đánh giá thường sử dụng khi đánh giá từng thành phần của năng lực hóa học.

Thầy/Cô hãy cho biết những phương pháp và công cụ kiểm tra đánh giá thường sử dụng khi đánh giá từng thành phần của năng lực hóa học.

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Trả lời

– Nhận thức hoá học :

  • Phương pháp: Viết, hỏi – đáp
  • Công cụ: Câu hỏi, bảng hỏi ngắn, bảng KWL, kĩ thuật 321, bài tập, đề kiểm tra, bảng kiểm

– Tìm hiểu tự nhiên dưới góc độ hóa học 

  • Phương pháp: Viết, quan sát, đánh giá qua sản phẩm, hỏi – đáp.
  • Công cụ: Câu hỏi, bài tập, bảng kiểm, thang đo, rubric, báo cáo thực hành,…

– Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
  • Phương pháp: Viết, hỏi đáp, quan sát, đánh giá qua sản phẩm
  • Công cụ: Câu hỏi tự luận, bài tập tình huống (thực tiễn, thực nghiệm, đề kiểm tra, bảng kiểm, rubric,…

 

Mời các thầy cô xem thêm

Tổng hợp đáp án tất cả các module môn hóa học THPT

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *