Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau: Bước 1: Cho vào bát sứ nhỏ khoảng 1 gam dầu thực vật và 3 ml dung dịch NaOH 40%.

Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau: Bước 1: Cho vào bát sứ nhỏ khoảng 1 gam dầu thực vật và 3 ml dung dịch NaOH 40%.

 

Săn SALE Shopee ngay thôi

Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:

Bước 1: Cho vào bát sứ nhỏ khoảng 1 gam dầu thực vật và 3 ml dung dịch NaOH 40%.

Bước 2: Đun sôi nhẹ và khuấy liên tục hỗn hợp bằng đũa thủy tinh. Thỉnh thoảng nhỏ thêm vài giọt nước cất để giữ thể tích hỗn hợp phản ứng không đổi.

Bước 3: Sau 8 – 10 phút, rót thêm vào hỗn hợp 4 – 5 ml dung dịch NaCl bão hòa nóng, khuấy nhẹ. Sau đó để yên hỗn hợp 5 phút, lọc tách riêng phần dung dịch và chất rắn.

Phát biểu nào sau đây sai?

Săn SALE Shopee ngay thôi

A. Sau bước 1, chất lỏng trong bát sứ tách thành hai lớp.

B. Ở bước 3, NaCl có vai trò làm cho phản ứng xảy ra hoàn toàn.

C. Ở bước 2, xảy ra phản ứng thủy phân chất béo.

D. Dung dịch thu được sau bước 3 có khả năng hòa tan Cu(OH)2.

A. Sau bước 1, chất lỏng trong bát sứ tách thành hai lớp => ĐÚNG, chưa phản ứng, lớp trên là dầu thực vật, lớp dưới là dd NaOH

Săn SALE Shopee ngay thôi

B. Ở bước 3, NaCl có vai trò làm cho phản ứng xảy ra hoàn toàn => SAI NaCl có vai trò làm giảm độ tan của xà phòng và tăng khối lượng riêng của dung dịch ⇒ Tách xà phòng.

C. Ở bước 2, xảy ra phản ứng thủy phân chất béo. => ĐÚNG

D. Dung dịch thu được sau bước 3 có khả năng hòa tan Cu(OH)2. => ĐÚNG, vì có glixerol tạo thành

 

Đây là 1 câu trong đề minh họa năm 2022

Săn SALE Shopee ngay thôi

Mời các thầy cô và các em xem thêm các câu khác trong đề

Đề minh họa thi TN THPT 2022 môn hóa file word và lời giải chi tiết

Đề thi môn hóa của bộ giáo dục tất cả các năm

Tổng hợp đề thi môn hóa của bộ giáo dục từ năm 2007 đến nay

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

Săn SALE Shopee ngay thôi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *