Cho các phát biểu sau: (a) Phân đạm urê cung cấp cho cây trồng nguyên tố kali.

Cho các phát biểu sau: (a) Phân đạm urê cung cấp cho cây trồng nguyên tố kali.

 

Săn SALE Shopee ngay thôi

Cho các phát biểu sau:

(a) Phân đạm urê cung cấp cho cây trồng nguyên tố kali.

(b) Điện phân dung dịch CuSO4 thu được kim loại Cu ở anot.

(c) Sục khí CO2 tới dư vào dung dịch NaAlO2 có xuất hiện kết tủa.

(d) Các đồ vật bằng sắt khó bị ăn mòn hơn sau khi được quét sơn lên bề mặt.

Săn SALE Shopee ngay thôi

Số phát biểu đúng là

A. 3. B. 1. C. 2. D. 4.

(a) Phân đạm urê cung cấp cho cây trồng nguyên tố kali. => SAI, cung cấp nguyên tố Nitơ

(b) Điện phân dung dịch CuSO4 thu được kim loại Cu ở anot. => SAI, thu được ở Catot

(c) Sục khí CO2 tới dư vào dung dịch NaAlO2 có xuất hiện kết tủa.

Săn SALE Shopee ngay thôi

CO2 + H2O + NaAlO2 → NaHCO3 + Al(OH)3↓

(d) Các đồ vật bằng sắt khó bị ăn mòn hơn sau khi được quét sơn lên bề mặt. => ĐÚNG, phương pháp bảo vệ bề mặt

 

Đây là 1 câu trong đề minh họa năm 2022

Mời các thầy cô và các em xem thêm các câu khác trong đề

Săn SALE Shopee ngay thôi

Đề minh họa thi TN THPT 2022 môn hóa file word và lời giải chi tiết

Đề thi môn hóa của bộ giáo dục tất cả các năm

Tổng hợp đề thi môn hóa của bộ giáo dục từ năm 2007 đến nay

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

Săn SALE Shopee ngay thôi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *