dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Buôn Hồ Đắk Lắc Năm 2022 2023

Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Buôn Hồ Đắk Lắc Năm 2022 2023

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN

Câu I: ( 4,0 điiểm)

1. Hợp chất A có công thức là MRx, trong đó M chiếm 46,67% về khối lượng. M là kim loại, R là phi kim ở chu kỳ 3. Biết trong hạt nhân nguyên tử của M có: n – p = 4, của R có n’ = p’ (trong đó n, n’, p, p’ là số nơtron và proton). Tổng số proton trong MRx là 58.

 Hãy xác định MRx ?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2.  Một mẫu rađon (Rn), ở thời điểm t = 0, phóng ra 7,0.104 hạt α  trong 1 giây, sau 6,6 ngày mẫu đó phóng xạ ra 2,1.104 hạt α  trong 1 giây. Hãy tính chu kỳ bán hủy của rađon.

3. Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử nguyên tố X, Y, và Z có electron cuối cùng đặc trưng bằng bốn số lượng tử:

X: n = 2; Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Buôn Hồ Đắk Lắc Năm 2022 2023 1  ; Y: n = 2; Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Buôn Hồ Đắk Lắc Năm 2022 2023 2 ;

Z: n = 2;  Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Buôn Hồ Đắk Lắc Năm 2022 2023 3Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Buôn Hồ Đắk Lắc Năm 2022 2023 4

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

a. Xác định nguyên tố X, Y, Z. Qui ước: số lượng tử từ nhận giá trị từ thấp đến cao.

b. Xác định trạng thái lai hóa của nguyên tử trung tâm và dạng hình học của các phân tử, ion sau: Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Buôn Hồ Đắk Lắc Năm 2022 2023 5 

c. Giải thích tại sao hai phân tử NO2 có thể kết hợp với nhau tạo ra phân tử N2O4, trong khi đó hai phân tử CO2 không thể kết hợp với nhau để tạo ra phân tử C2O4.

4. Phân tử CuCl kết tinh dưới dạng lập phương tâm diện. (như hình bên)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

a. Tính số ion Cu+ và Cl rồi suy ra số phân tử CuCl chứa trong ô mạng cơ sở.

Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Buôn Hồ Đắk Lắc Năm 2022 2023 6

b. Xác định bán kính ion của Cu+.

Cho dCuCl = 4,136 g/cm3; r Cl-= 1,84Ao; MCu = 63,5gam/mol, MCl = 35,5 gam/mol, NA = 6,02.1023.

Đáp án câu I: (4,0 điểm)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

  1.    Xác định MRx ?( 1,0 điểm)                                                                                   

– Trong M có: n – p =4 Þ n = p + 4                                      

– Trong X có: n’ = p’                                                              

– Do electron có khối lượng không đáng kể nên: M = 2p + 4 (1)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

                                                                            R = x.2p’      (2)                               0,25đ Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Buôn Hồ Đắk Lắc Năm 2022 2023 7

– Theo đề bài: p’x + p = 58                                                       (4)                              0,25đ    

– Giải (3), (4) Þ p’x = 32, p = 26, n = 30

   p = 26 nên M là Fe.                                                                                                        0,25đ

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

– Do x thuộc số nguyên dương:

  Biện luận:

x1234 . . .
p’321610,78
Kết luậnLoạiNhậnLoạiLoại

 x= 2, p’ = 16 nên R là S.

Vậy công thức của A là FeS2                                                                                                                              0,25đ

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2. (0,5 điểm)   Ta có: Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Buôn Hồ Đắk Lắc Năm 2022 2023 8                                                                          0,25đ

Mặt khác:

Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Buôn Hồ Đắk Lắc Năm 2022 2023 9 3,7997 ngày                             0,25đ 

3. ( 1,5 điểm)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

  a.  (0, 375 điểm);  

X: có phân lớp ngoài cùng là 2p3 (N)                                                                                0,125đ

Y: có phân lớp ngoài cùng là 2p4 (O)                                                                                0,125đ

Z: có phân lớp ngoài cùng là 2p2 (C)                                                                                 0,125đ

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

    b.  ( 0,375 điểm) ;

 XY2: NO2: nguyên tử N lai hóa sp2, phân tử có dạng chữ V (dạng góc).                    0,125đ

 ZY2: CO2: nguyên tử C lai hóa sp, phân tử có dạng đường thẳng.                               0,125đ

        Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Buôn Hồ Đắk Lắc Năm 2022 2023 10 nguyên tử C lai hóa sp2, ion có dạng tam giác phẳng.                     0,125đ

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

     c.  ( 0,75điểm) ;( Viết được 3 công thức cấu tạo và giải thích mỗi ý 0,25 điểm)

* Cấu tạo của CO2

                                     O = C = O

        Trên nguyên tử carbon không còn electron tự do nên hai phân tử CO2 không thể liên kết với nhau để tạo ra C2O4                                                                                                                                  0,25đ

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

        * Cấu tạo của NO2

Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Buôn Hồ Đắk Lắc Năm 2022 2023 11Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Buôn Hồ Đắk Lắc Năm 2022 2023 12                                 O

Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Buôn Hồ Đắk Lắc Năm 2022 2023 13Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Buôn Hồ Đắk Lắc Năm 2022 2023 13                     ∙     N

                                  O                                                                                                        0,25đ

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

         Trên nguyên tử nitrogen còn 1 electron độc thân tự do, nên nguyên tử nitrogen này có khả nặng tạo ra liên kết cộng hoá trị với nguyên tử nitrogen trong phân tử thứ hai để tạo ra phân tử N2O4

Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Buôn Hồ Đắk Lắc Năm 2022 2023 15Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Buôn Hồ Đắk Lắc Năm 2022 2023 16Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Buôn Hồ Đắk Lắc Năm 2022 2023 17Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Buôn Hồ Đắk Lắc Năm 2022 2023 17Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Buôn Hồ Đắk Lắc Năm 2022 2023 17                       O                         O                   O

Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Buôn Hồ Đắk Lắc Năm 2022 2023 20Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Buôn Hồ Đắk Lắc Năm 2022 2023 13Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Buôn Hồ Đắk Lắc Năm 2022 2023 13Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Buôn Hồ Đắk Lắc Năm 2022 2023 13Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Buôn Hồ Đắk Lắc Năm 2022 2023 13Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Buôn Hồ Đắk Lắc Năm 2022 2023 13Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Buôn Hồ Đắk Lắc Năm 2022 2023 13             2              N∙                          N – N           

                    O                            O                   O                                                              0,25đ

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

4. ( 1,0 điểm)

a. ( 0,5 điểm) Vì lập phương mặt tâm nên

Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Buôn Hồ Đắk Lắc Năm 2022 2023 6
Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Buôn Hồ Đắk Lắc Năm 2022 2023 284 ion Cl  

Cl ở 8 đỉnh: Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Buôn Hồ Đắk Lắc Năm 2022 2023 29 ion Cl– 

6 mặt:  Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Buôn Hồ Đắk Lắc Năm 2022 2023 30 ion Cl–                                                                                                                                         0,25đ

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Buôn Hồ Đắk Lắc Năm 2022 2023 28 4 ion Cu+  

Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Buôn Hồ Đắk Lắc Năm 2022 2023 32Cu+ ở giữa 12 cạnh :Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Buôn Hồ Đắk Lắc Năm 2022 2023 33 ion Cu+

ở tâm : 1×1=1 ion Cu+                                                                                                                                             0,25đ

hoặc áp dụng định luật bảo toàn điện tích

Vậy số phân tử trong mạng cơ sở là 4Cu+ + 4Cl = 4CuCl

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

b. (0,5 điểm)

Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Buôn Hồ Đắk Lắc Năm 2022 2023 34với V=a3 ( N : số phân tử, a là cạnh hình lập phương)

 Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Buôn Hồ Đắk Lắc Năm 2022 2023 35                                                       0,25đ

Mặt khác theo hình vẽ ta có a= 2r+ + 2r

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

                                         Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Buôn Hồ Đắk Lắc Năm 2022 2023 36                                    0,25đ

Câu II: (4,0 điểm)

1. Cân bằng các phản ứng sau bằng phương pháp thăng bằng electron:

a. FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NxOy + H2O

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

b. FeS2  +  H2SO4 đặc ,nóng → Fe2(SO4)2  +  SO2   +  H2O

c.  Cr2S3 + Mn(NO3)2 + K2CO3 → K2CrO4 + K2SO4 + K2MnO4 + NO + CO2

d. FexOy + HNO3 → Fe(NO)3 + NnOm + H2O

2. Có 1 pin điện được thiết lập trên cơ sở điện cực Cu nhúng vào dung dịch Cu(NO3)2 0,1M và điện cực Ag nhúng vào dung dịch AgNO3 0,1M.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Biết: Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Buôn Hồ Đắk Lắc Năm 2022 2023 37= + 0,34V và Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Buôn Hồ Đắk Lắc Năm 2022 2023 38= +0,80V.

a. Tính suất điện động của pin ở 25℃.

b. Tính nồng độ mol/lit các ion trong dung dịch khi pin ngừng hoạt động.

Đáp án câu II: (4,0 điểm)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1. ( 2,0 điểm); ( cân bằng đúng mỗi phản ứng 0,5 điểm)

 a. (5x-2y)FeO + (16x-6y)HNO3 → (5x-2y)Fe(NO3)3 + NxOy + (8x-3y)H2O

 b. 2FeS2  +  14H2SO4 đặc ,nóng → Fe2(SO4)2  +  15SO2   +  14H2O

 c.  Cr2S3 + Mn(NO3)2 + K2CO3 → K2CrO4 + K2SO4 + K2MnO4 + NO + CO2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2Cr+3   →    2Cr+6   +   6e

Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Buôn Hồ Đắk Lắc Năm 2022 2023 393S-2      →    3S +6   +   24e

Cr2S3   →   2Cr+6   +   3S +6  + 30e  | x1   (a)

Mn+2   →   Mn+6   +  4e

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Buôn Hồ Đắk Lắc Năm 2022 2023 392N+5  + 6e      → 2N+2

Mn(NO3)2 + 2e    →  Mn+6  + 2N+2 | x 15 (b)

Cộng (a) và (b)

            Cr2S3   +  15Mn(NO3)2    →   2Cr+6   +   3S +6  + 15Mn+6  + 30N+2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hoàn thành: Cr2S3 + 15Mn(NO3)2 + 20K2CO3 → 2K2CrO4 + 3K2SO4 + 15K2MnO4 + 30NO + 20CO2

d.    FexOy + HNO3 → Fe(NO)3 + NnOm + H2O

            xFe+2y/x           → xFe+3  + (3x -2y)e  | (5n – 2m)

Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Buôn Hồ Đắk Lắc Năm 2022 2023 41            nN+5 + (5n – 2m)e → nN+2m/n                     | (3x – 2y)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

x(5n – 2m)Fe+2y/x  +  n(3x – 2y)N+5  →   x(5n – 2m)Fe+3 +  n(3x – 2y)N+2m/n

Hoàn thành:

(5n – 2m)FexOy + (18nx – 6my – 2ny)HNO3

→ x(5n – 2m)Fe(NO)3 + (3x – 2y)NnOm + (9nx – 3my – ny)H2O

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2. ( 2,0 điểm)

a. ( 1,0 điểm)

PTHH của phản ứng xảy ra trong pin khi pin hoạt động:

Cu + 2Ag+  →  Cu2+  +  2Ag

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Buôn Hồ Đắk Lắc Năm 2022 2023 6
Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Buôn Hồ Đắk Lắc Năm 2022 2023 6

b. (1,0 điểm)

Pin ngừng hoạt động: Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Buôn Hồ Đắk Lắc Năm 2022 2023 44

Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Buôn Hồ Đắk Lắc Năm 2022 2023 6
Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Buôn Hồ Đắk Lắc Năm 2022 2023 6

                        Gọi x là nồng độ của Ag+ giảm đi trong quá trình hoạt động

Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Buôn Hồ Đắk Lắc Năm 2022 2023 6

                        Nồng độ Cu2+ tăng x/2 đơn vị Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Buôn Hồ Đắk Lắc Năm 2022 2023 48

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

                        Ta có: Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Buôn Hồ Đắk Lắc Năm 2022 2023 49

Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Buôn Hồ Đắk Lắc Năm 2022 2023 6

Câu III: (4,0 điểm)

1. Biết giá trị nhiệt động của các chất sau ở điều kiện tiêu chuẩn (298 K) là:

ChấtFeO2FeOFe2O3Fe3O4
Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Buôn Hồ Đắk Lắc Năm 2022 2023 51 (kcal.mol-1)00– 63,7– 169,5– 266,9
S0 (cal.mol-1.K-16,549,014,020,936,2

Tính biến thiên năng lượng do Gibbs (∆G0) của sự tạo thành các iron oxide, từ các đơn chất ở điều kiện chuẩn. Từ đó hãy cho biết ở điều kiện chuẩn iron oxide nào bền nhất?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2. Tính năng lượng liên kết trung bình C-H từ các kết quả thực nghiệm sau

          – Nhiệt đốt cháy CH4= -801,7 kJ/mol

          – Nhiệt đốt cháy hydrogen = -241,5 kJ/mol

          – Nhiệt đốt cháy carbon than chì= -393,4 kJ/mol

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

          – Nhiệt hóa hơi carbon than chì= 715 kJ/mol

          – Năng lượng liên kết H-H =431,5 kJ/mol.

          Các kết quả đều đo được ở 2980K và 1 atm.

3. Hòa tan một mẫu zinc (Zn) trong acid HCl ở 200C thấy kết thúc sau 27 phút. Ở 400C cũng mẫu zinc đó tan hết sau 3 phút. Hỏi ở 550C, mẫu Zn tan sau bao lâu.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

4. Hỗn hợp khí gồm 1 mol N2 và 3 mol H2 được gia nhiệt tới 3870C tại áp suất 10 atm. Hỗn hợp cân bằng chứa 3,85% NH3 về số mol. Xác định KC và KP.

Đáp án câu III: (4,0 điểm)

1.  ( 1,0 điểm)

    Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Buôn Hồ Đắk Lắc Năm 2022 2023 52                                                                       (1)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Buôn Hồ Đắk Lắc Năm 2022 2023 6
Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Buôn Hồ Đắk Lắc Năm 2022 2023 6
Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Buôn Hồ Đắk Lắc Năm 2022 2023 6

Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Buôn Hồ Đắk Lắc Năm 2022 2023 56                                                                       (2)

Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Buôn Hồ Đắk Lắc Năm 2022 2023 6
Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Buôn Hồ Đắk Lắc Năm 2022 2023 6
Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Buôn Hồ Đắk Lắc Năm 2022 2023 6

Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Buôn Hồ Đắk Lắc Năm 2022 2023 60                                                                       (3)

Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Buôn Hồ Đắk Lắc Năm 2022 2023 6
Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Buôn Hồ Đắk Lắc Năm 2022 2023 6
Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Buôn Hồ Đắk Lắc Năm 2022 2023 6

Ta có: Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Buôn Hồ Đắk Lắc Năm 2022 2023 64 

Vậy ở điều kiện thường oxide Fe3O4 bền nhất

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2.  (1,0 điểm)

Viết các phản ứng : CH4 ® C (r)   + 4H CH4 + 2O2 ®  CO2 + 2H2O  DH1 2H2O ® O2 + 2H2    -DH2 CO2 ® O2 + C (r)   -DH3 C (r) ® C (k) DH4 2H2 ® 4H     2DH5 Tổ hợp các phương trình này ta được: CH4 ® C (r) + 4H 4DH0 C-H = DH1 -DH2 -DH3 +DH4 + 2DH5 = 1652,7 kJ/mol Năng lượng liên kết C-H = 413,175 kJ/mol            0,5đ     0,25đ 0,25đ

3. (1,0 điểm)

 Cả 3 trường hợp đều hòa tan cùng 1 lượng Zn nên có thể xem tốc độ trung bình của phản ứng tỉ lệ nghịch với thời gian phản ứng

Khi đun nóng từ 200C đến 400C, tốc độ phản ứng tăng lên 9 lần

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Buôn Hồ Đắk Lắc Năm 2022 2023 65=9    g =3

Vậy khi đun nóng từ 400C đến 550C, tốc độ phản ứng tăng Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Buôn Hồ Đắk Lắc Năm 2022 2023 66=5,2 (lần)

Vậy thời gian là Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Buôn Hồ Đắk Lắc Năm 2022 2023 67=0,577 phút

4. (1,0 điểm)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hỗn hợp khí gồm 1 mol N2 và 3 mol H2 được gia nhiệt tới 3870C tại áp suất 10 atm. Hỗn hợp cân bằng chứa 3,85% NH3 về số mol. Xác định KC và KP.

Phản ứng :   N2 + 3H2 ® 2NH3

  Ban đầu     1       3                            mol

  Phản ứng    x      3x         2x

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cân bằng   (1-x)    (3-3x)    2x

Lúc cân bằng số mol H2= 3 lần số mol N2

Vậy % số mol N2 lúc cân bằng là : Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Buôn Hồ Đắk Lắc Năm 2022 2023 68=24,04%;  %H2= 72,11

Áp suất riêng phần đối với từng chất là

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

PNH3 = 0,0385.10= 0,385 atm; PH2= 0,7211.10 =7,211 atm

PN2 = 0,2404.10= 2,404 atm;   KP = Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Buôn Hồ Đắk Lắc Năm 2022 2023 69= 1,644.10-4  ;

 KC = KP. (RT)Dn = 0,4815.

Câu IV: ( 4,0 điểm)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

1. Tính pH của dung dịch thu được khi trộn lẫn 50,0 mL dung dịch NH4Cl 0,200 M với 75,0 ml dung dịch NaOH 0,100 M. Biết Kb (NH3) = 1,8.10-5.

2. Trị số pH của dung dịch bão hòa magnesium hyđroxide trong nước tại 25℃ là 10,5.

a. Tính độ tan của magnesium hyđroxide trong nước.

b. Tính tích số tan của magnesium hyđroxide.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

c. Tính độ tan của magnesium hyđroxide trong dung dịch NaOH 0,01M tại 25℃

d.Trộn hỗn hợp gồm 10 gam magnesium hyđroxide và 100 ml dung dịch HCl 0,10M tại 25℃. Tính pH của dung dịch thu được (xem nhưng thể tích dung dịch sau pha trộn không đổi).

Đáp án câu IV(4,0 điểm):

1. (1,5 điểm)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Buôn Hồ Đắk Lắc Năm 2022 2023 70; Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Buôn Hồ Đắk Lắc Năm 2022 2023 71

NH4Cl + NaOH ® NaCl + NH3 + H2O

 0,08        0,06

 0,06        0,06                     0,06

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 0,02          0                        0,06

Xét cân bằng :

NH3 + H2O ⇄ NH4+ + OH

0,06                 0,02

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

   x                      x          x

0,06–x           0,02+x      x

Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Buôn Hồ Đắk Lắc Năm 2022 2023 72, gần đúng Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Buôn Hồ Đắk Lắc Năm 2022 2023 73

Þ Đề thi HSG lớp 10 môn hóa trường THPT Buôn Hồ Đắk Lắc Năm 2022 2023 74

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2.  (2,5 điểm)

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Các thầy cô có thể xem thêm nhiều đề thi hsg của các tỉnh khác tại

Tổng hợp đề thi hsg lớp 11 môn hóa học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *