Bài toán thủy phân peptit

Bài toán thủy phân peptit

Bài toán thủy phân peptit

Săn SALE Shopee ngay thôi

Phản ứng thủy phân peptit

1. Những vấn đề lý thuyết cần lưu ý

a. Phản ứng thủy phân hoàn toàn peptit

+ Công thức của peptit tạo thành từ các α-amino axit có 1 nhóm –NH2 và 1 nhóm –COOH có thể biểu diễn như sau

+ Bản chất phản ứng thủy phân peptit có mặt ezim là :

Săn SALE Shopee ngay thôi

+ Bản chất phản ứng thủy phân hoàn toàn peptit trong môi trường axit:

+ Bản chất phản ứng thủy phân hoàn toàn peptit trong môi trường kiềm:

b. Thủy phân không hoàn toàn peptit

+ Khi thủy phân không hoàn toàn peptit sẽ thu được hỗn hợp sản phẩm gồm các peptit bé hơn và amino axit tự do. Quá trình thủy phân có thể cắt đứt bất kỳ liên kết peptit nào trong chuỗi peptit. Ví dụ :

2. Phương pháp giải

Săn SALE Shopee ngay thôi

+ Đối với dạng bài tập thủy phân không hoàn toàn peptit thì phương pháp thường sử dụng là bảo toàn các amino axit :

+ Đối với phản ứng thủy phân hoàn toàn peptit thì phương pháp thường dùng là bảo toàn khối lượng và quy đổi hỗn hợp nhiều peptit về một peptit lớn hơn để có lợi cho việc tính toán.

3. Phân dạng bài tập và ví dụ minh họa

a. Dạng 1 : Thủy phân không hoàn toàn peptit

Ví dụ 1: Thủy phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit X mạch hở thì thu được 3 mol glyxin, 1 mol alanin và 1 mol valin. Khi thủy phân không hoàn toàn X thì trong sản phẩm thấy có các đipeptit Ala-Gly, Gly-Ala và tripeptip Gly-Gly-Val. Công thức của X và phần trăm khối lượng của N trong X là:

Săn SALE Shopee ngay thôi

A. Gly-Gly-Val-Gly-Ala; 15%. B. Ala-Gly-Gly-Val-Gly; 11,2%.

C. Gly-Ala-Gly-Gly-Val; 20,29%. D. Gly-Ala-Gly-Gly-Val; 19,5%.

Ví dụ 2: Thủy phân hết m gam tetrapeptit Ala-Ala-Ala-Ala (mạch hở), thu được hỗn hợp gồm 32 gam Ala-Ala, 27,72 gam Ala-Ala-Ala và 28,48 gam Ala. Giá trị của m là:

A. 90,6. B. 111,74. C. 81,54. D. 66,44.

Ví dụ 3: Thủy phân 60,6 gam Gly-Gly-Gly-Gly-Gly thì thu được m gam Gly-Gly-Gly; 13,2 gam Gly-Gly và 37,5 gam glyxin. Giá trị của m là

Săn SALE Shopee ngay thôi

A. 18,9. B. 19,8. C. 9,9. D. 37,8.

Ví dụ 4*: Tripeptit M và tetrapeptit Q đều được tạo ra từ một amino axit X mạch hở, phân tử có một nhóm -NH2. Phần trăm khối lượng của N trong X là 18,667%. Thuỷ phân không hoàn toàn m gam hỗn hợp M, Q (tỉ lệ mol 1 : 1) trong môi trường axit thu được 0,945 gam M; 4,62 gam đipeptit và 3,75 gam X. Giá trị của m là

A. 8,389. B. 58,725. C. 5,580. D. 9,315.

Ví dụ 5*: Thủy phân hết một lượng pentapeptit T thu được 32,88 gam Ala-Gly-Ala-Gly; 10,85 gam Ala-Gly-Ala; 16,24 gam Ala-Gly-Gly; 26,28 gam Ala-Gly; 8,9 gam Alanin; còn lại là Glyxin và Gly-Gly với tỉ lệ mol tương ứng là 1:10. Tổng khối lượng Gly-Gly và Glyxin trong hỗn hợp sản phẩm là

A. 25,11 gam. B. 27,90 gam. C. 34,875 gam. D. 28,80 gam.

Săn SALE Shopee ngay thôi

Ví dụ 6*: Thủy phân một pentapeptit mạch hở, thu được 3,045 gam Ala-Gly-Gly, 3,48 gam Gly-Val, 7,5 gam Gly, x mol Val và y mol Ala. Giá trị x, y có thể là:

A. 0,03; 0,035 hoặc 0,13; 0,06 hoặc 0,055; 0,135.

B. 0,055; 0,06 hoặc 0,13; 0,06 hoặc 0,03; 0,035.

C. 0,055; 0,135 hoặc 0,035; 0,06 hoặc 0,13; 0,06.

D. 0,03; 0,035 hoặc 0,13; 0,035 hoặc 0,055; 0,135.

Săn SALE Shopee ngay thôi

Ví dụ 7*: Khi thủy phân không hoàn toàn một peptit X có khối lượng phân tử 293 g/mol và chứa 14,33%N (theo khối lượng) thu được 2 peptit Y và Z. 0,472 gam Y phản ứng vừa hết với 18 ml dung dịch HCl 0,222M. 0,666 gam peptit Z phản ứng vừa hết với 14,7 ml dung dịch NaOH 1,6% (khối lượng riêng là 1,022 g/ml). Cấu tạo có thể có của X là:

A. Phe-Ala-Gly hoặc Ala-Gly-Phe. B. Phe-Gly-Ala hoặc Ala-Gly-Phe.

C. Ala-Phe-Gly hoặc Gly-Phe-Ala. D. Phe-Ala-Gly hoặc Gly-Ala-Phe.

b. Dạng 2 : Thủy phân hoàn toàn peptit

Thủy phân peptit trong môi trường axit

Săn SALE Shopee ngay thôi

Khi đó ta sử dụng quy luật :

Mời các thầy cô và các em tải bản pdf đầy đủ tại đây

Bài toán thủy phân peptit

 

Săn SALE Shopee ngay thôi

Các thầy cô và các em có thể xem thêm

Tổng hợp kĩ thuật phương pháp giải bài tập peptit đầy đủ chi tiết

 

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

Săn SALE Shopee ngay thôi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *