bài toán

Phương pháp đồ thị

Phương pháp đồ thị   BÀI 5: GIẢI BÀI TẬP HÓA HỌC DỰA VÀO ĐỒ THỊ B. PHÂN DẠNG BÀI TẬP, VÍ DỤ MINH HỌA VÀ BÀI TẬP ÁP DỤNG 1. CO2 tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 hoặc Ca(OH)2 Ví dụ minh họa * Mức...

Đọc tiếp...

Bài toán thủy phân peptit

Bài toán thủy phân peptit Phản ứng thủy phân peptit 1. Những vấn đề lý thuyết cần lưu ý a. Phản ứng thủy phân hoàn toàn peptit + Công thức của peptit tạo thành từ các α-amino axit có 1 nhóm –NH2 và 1 nhóm –COOH...

Đọc tiếp...

Bài toán điện phân

Bài toán điện phân BÀI TOÁN ĐIỆN PHÂN B. PHÂN DẠNG BÀI TẬP, VÍ DỤ MINH HỌA VÀ BÀI TẬP ÁP DỤNG 1. Điện phân một chất a. Tính lượng chất trong phản ứng Ví dụ minh họa * Mức độ vận dụng Ví dụ 1:...

Đọc tiếp...