dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Category: Lớp 10

 • Phân dạng bài tập bảng tuần hoàn

  Phân dạng bài tập bảng tuần hoàn

  Phân dạng bài tập bảng tuần hoàn Xem thêm Câu hỏi trắc nghiệm bảng tuần hoàn Câu hỏi trắc nghiệm nguyên tử Phân dạng bài tập nguyên tử   PHÂN DẠNG BÀI TẬP VÀ VÍ DỤ MINH HỌA Dạng 1. Cấu tạo nguyên tử và vị trí , tính chất nguyên tố. Phương pháp giải.…

 • Câu hỏi trắc nghiệm bảng tuần hoàn

  Câu hỏi trắc nghiệm bảng tuần hoàn

  Câu hỏi trắc nghiệm bảng tuần hoàn Mời các thầy cô và các em xem thêm các bài tương tự Phân dạng bài tập bảng tuần hoàn Câu hỏi trắc nghiệm liên kết hóa học Phân dạng bài tập liên kết hóa học Câu hỏi tắc nghiệm nitơ photpho Phân dạng bài tập nitơ photpho…

 • Phân dạng bài tập nguyên tử

  Phân dạng bài tập nguyên tử

  Phân dạng bài tập nguyên tử Xem thêm Câu hỏi trắc nghiệm nguyên tử Phân dạng bài tập bảng tuần hoàn Câu hỏi trắc nghiệm bảng tuần hoàn PHÂN DẠNG BÀI TẬP VÀ VÍ DỤ MINH HỌA ● Dạng 1 : Xác định số khối, các loại hạt cơ bản trong nguyên tử, hợp chất,…

 • Câu hỏi trắc nghiệm nguyên tử

  Câu hỏi trắc nghiệm nguyên tử

  Câu hỏi trắc nghiệm nguyên tử Xem thêm Phân dạng bài tập nguyên tử Phân dạng bài tập bảng tuần hoàn Câu hỏi trắc nghiệm bảng tuần hoàn HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 1. Mức độ nhận biết Câu 1: Hình vẽ sau mô tả thí nghiệm tìm ra một hạt cấu tạo nên…

 • Đề cương ôn tập học kì 2 môn hóa lớp 10

  Đề cương ôn tập học kì 2 môn hóa lớp 10

  Đề cương ôn tập học kì 2 môn hóa lớp 10   A. LÝ THUYẾT Câu 1: Cấu hình electron lớp ngoài cùng của các nguyên tố nhóm halogen là A. ns2np4. B. ns2np3. C. ns2np5. D. ns2np6. Câu 2: Trong hợp chất, nguyên tố Flo chỉ thể hiện số oxi hóa là A. 0.…

 • Phân dạng bài tập halogen

  Phân dạng bài tập halogen

  Phân dạng bài tập halogen Xem thêm Hệ thông câu hỏi trắc nghiệm halogen Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm oxi lưu huỳnh Phân dạng bài tập oxi lưu huỳnh   PHÂN DẠNG BÀI TẬP VÀ VÍ DỤ MINH HỌA Dạng 1: Bài toán về halogen tác dụng với kim loại   Phương pháp giải…

 • Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm halogen

  Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm halogen

  Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm halogen Xem thêm Phân dạng bài tập halogen Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm oxi lưu huỳnh Phân dạng bài tập oxi lưu huỳnh HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 1. Mức độ nhận biết Câu 1: Cấu hình electron lớp ngoài cùng của các nguyên tố nhóm halogen…

 • Phân dạng bài tập trắc nghiệm oxi lưu huỳnh

  Phân dạng bài tập trắc nghiệm oxi lưu huỳnh

  Phân dạng bài tập trắc nghiệm oxi lưu huỳnh Xem thêm Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm oxi lưu huỳnh Hệ thông câu hỏi trắc nghiệm halogen Phân dạng bài tập halogen   Dạng 1. Đơn chất oxi, lưu huỳnh tác dụng với kim loại.   Phương pháp giải + Với Oxi phản ứng đưa…

 • Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm oxi lưu huỳnh

  Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm oxi lưu huỳnh

  Câu hỏi trắc nghiệm oxi lưu huỳnh   HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THEO CÁC CẤP ĐỘ 1. Mức độ nhận biết Câu 1: Cấu hình electron lớp ngoài cùng của các nguyên tử các nguyên tố nhóm VIA là ns2np4. B. ns2np5. C. ns2np3.                                        D. ns2np6. Câu 2: Trong nhóm oxi, đi từ…