dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Hai Bà Trưng Đắk Lắc Năm 2022 2023

Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Hai Bà Trưng Đắk Lắc Năm 2022 2023

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN

Câu 1: 

1.  Cho nguyên tử  của nguyên tố X, ở trạng thái cơ bản có 17 electron thuộc các phân lớp p. X có hai đồng vị hơn kém nhau hai nơtron. Trong đồng vị số khối lớn, số hạt không mang điện bằng Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Hai Bà Trưng Đắk Lắc Năm 2022 2023 1 lần hạt mang điện.

a. Viết cấu hình electron của X; biểu diễn cấu hình e lên các AO; cho biết vị trí của X trong bảng tuần hoàn; tên gọi và kí hiệu các đồng vị của X.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

b. Xác định thành phần cấu tạo của hai đồng vị ; kí hiệu các đồng vị và thành phần % theo số nguyên tử của mỗi đồng vị , biết nguyên tử khối (NTK) trung bình của các đồng vị X bằng 79,91. Coi NTK có giá trị bằng số khối.

c. Cho biết công thức oxide cao nhất, công thức hợp chất của X với hydrogen và công thức hidroxide tương ứng với oxide cao nhất của X.

d. Tính số nguyên tử đồng vị có số khối lớn trong 0,2 mol hợp chất oxide cao nhất của X.

Đáp án và thang điểm câu 1: 4 điểm

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 Nội dungĐiểm
                 a. Vì X có 17 electron thuộc phân lớp p     Þ cấu hình electron phân lớp p của X là: 2p63p64p5     Þ cấu hình electron đầy đủ: 1s22s22p63s23p63d104s24p5.   ­¯ ­¯ ­   ­¯ ­¯ ­¯ ­¯ ­¯ ­¯ ­¯ ­¯ ­¯ ­¯ ­¯ ­¯ ­¯ ­¯ ­¯     Þ Vị trí của X trong bảng tuần hoàn: Ô số 35, Chu kì 4, Nhóm VII A. Þ X là nguyên tố Bromine ( Br) . .     b) Trong đồng vị số khối lớn số hạt mang điện là 35.2 = 70 hạt      Þ số nơtron (hạt không mang điện) là Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Hai Bà Trưng Đắk Lắc Năm 2022 2023 1.70 = 46 hạt.      Þ số nơtron trong đồng vị số khối nhỏ là 44 hạt. Vậy thành phần cấu tạo các đồng vị của X là:     Đồng vị số khối nhỏ: 35 electron, 35 proton, 44 nơtron Þ A= 79.     Đồng vị số khối lớn: 35 electron, 35 proton, 46 nơtronÞ A= 81. Þ Kí hiệu các đồng vị  Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Hai Bà Trưng Đắk Lắc Năm 2022 2023 3Br và    Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Hai Bà Trưng Đắk Lắc Năm 2022 2023 3Br. Thành phần %: Gọi thành phần % theo số nguyên tử đồng vị nhỏ là x%    Þ thành phần % theo số nguyên tử đồng vị lớn là (100 – x)%.      Ta có: Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Hai Bà Trưng Đắk Lắc Năm 2022 2023 5= 79,91 Þ x = 54,5%. Þ Thành phần các đồng vị  Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Hai Bà Trưng Đắk Lắc Năm 2022 2023 3Br  là  54,5% và    Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Hai Bà Trưng Đắk Lắc Năm 2022 2023 3Br là 45,5% . c. Công thức oxide cao nhất: Br2O7;  công thức hợp chất của X với hydrogen: HBr và công thức hidroxide tương ứng với oxide cao nhất của X: HBrO4. Vì X ở nhóm VIIA. d. Số nguyên tử của Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Hai Bà Trưng Đắk Lắc Năm 2022 2023 3Br trong 0,2 mol Br2O7 là : 0,2 x 2 x NAx 45,5% . Phần trăm khối lượng của đồng vị  Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Hai Bà Trưng Đắk Lắc Năm 2022 2023 3Br trong 0,2 mol Br2O7 là :  Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Hai Bà Trưng Đắk Lắc Năm 2022 2023 10   .    1,0                             1,0               0,5                   1,0       1,3

Câu 2:

1. Viết công thức electron, công thức Lewis, công thức cấu tạo, mô hình VSEPR của các phân tử sau: HNO3; SO­3 ; CCl4 ; O3 và NH3.

2.   Dựa vào thuyết VSEPR,  thuyết lai hóa, trình bày sự lai hóa của các nguyên tử trung tâm trong phân tử, dự đoán cấu trúc và vẽ mô hình phân tử các chất sau:  HNO3; SO­3 ; CCl4 ; O3 và NH3.

Đáp án và thang điểm câu 2:  (4 điểm )

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

    1.  Viết đúng mỗi chất  cho cả 4 ý là:  0,5 điểm

Phân tửCT electron –CTCTCT LewisMô hình VSEPR
HNO3https://vndoc.com/data/image/2021/09/28/viet-cong-thuc-electron-cong-thuc-cau-tao-cua-axit-nitric-2.jpgMedia VietJackAX3E0
SO3Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Hai Bà Trưng Đắk Lắc Năm 2022 2023 11Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Hai Bà Trưng Đắk Lắc Năm 2022 2023 12AX3E0
CCl4Viết công thức của một số phân tử sau theo mô hình VSEPR: CCl4, H2S, CO2, SO3 và PH3. Nêu số cặp electron hóa trị liên kết và chưa liên kết trong mỗi phân tử. (ảnh 1)Viết công thức Lewis của phân tử CCl4                                                                Viết công thức của một số phân tử sau theo mô hình VSEPR: CCl4, H2S, CO2, SO3 và PH3. Nêu số cặp electron hóa trị liên kết và chưa liên kết trong mỗi phân tử. (ảnh 1)AX4E0
O3https://i3.wp.com/conkec.com/sites/default/files/o3_5.png    Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Hai Bà Trưng Đắk Lắc Năm 2022 2023 13AX2E1
NH3Kết Nối Lam Sơn - Tổ chức cựu học sinh THPT chuyên Lam Sơn - tại sao  Amoniac lại có tính bazơ. Chúng ta đều biết Amoniac có công thức NH3, được*AX3E1

    2.  Viết đúng mỗi chất  cho cả 2 ý là :  0,3 điểm

Phân tửMô hình VSEPRLai hóa của nguyên tử trung tâm, cấu trức phân tửMô hình phân tử
HNO3AX3E0 N lai hóa sp2   ( n + m = 3)Nguyên tử N trộn lẫn 1AO 2s với 2AO2p à 3 AO  lai hóa sp2 tạo 3 liên kết sigma với 3 O; còn 1 AO2p chưa lai hóa có trục vuông góc với mặt phẳng 3 AO lai hóa sp2 thạo liên kết pi với 1 nguyên tử O. Vẽ mô hình lai hóa tương tự hình sau   II. Sự lai hóa các obitan nguyên tử -Phân tử có cấu trúc : tam giác phẳng (hình D)Axit Nitric - HNO3 là chất gì? Mua hóa chất này ở đâu có bán với giá tốt
SO3AX3E0 S lai hóa sp2   ( n + m = 3)Nguyên tử S trộn lẫn 1AO 3s với 2AO3p à 3 AO  lai hóa sp2 tạo 3 liên kết sigma với 3 O; còn 1 AO3p chưa lai hóa có trục vuông góc với mặt phẳng 3 AO lai hóa sp2 thạo liên kết pi với 1 nguyên tử O. II. Sự lai hóa các obitan nguyên tử -Phân tử có cấu trúc : tam giác phẳng (hình D)Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Hai Bà Trưng Đắk Lắc Năm 2022 2023 12
CCl4AX4E0  C lai hóa sp3   ( n + m = 4)Nguyên tử C trộn lẫn 1AO 2s với 3AO2p à 4 AO  lai hóa sp3 tạo 4 liên kết sigma với 4 nguyên tử Cl.   lai hoa nito trong hợp chất hữu cơ -Phân tử có cấu trúc : chóp tứ diện đều (hình kim cương)Carbon tetrachloride – Wikipedia tiếng Việt
O3AX2E1   O lai hóa sp2 ( n + m = 3)-Nguyên tử O trộn lẫn 1AO 2s với 2AO2p à 3 AO  lai hóa sp2 tạo 2 liên kết sigma với 2 nguyên tử O; còn 1 lai hóa chứa cặp e chưa liên kết của nguyên tử O trung tâm. II. Sự lai hóa các obitan nguyên tử -Phân tử có cấu trúc : chữ V úp ngược (hình dấu mũ)  Đề thi HSG môn hóa lớp 10 trường THPT Hai Bà Trưng Đắk Lắc Năm 2022 2023 15
NH3AX3E1 ( n + m = 3) N lai hóa sp3-Nguyên tử N trộn lẫn 1AO 2s với 3AO2p à 4 AO  lai hóa sp3; 3 AO lai hóa tạo 3 liên kết sigma với 3 nguyên tử H; còn 1 AO  lai hóa chứa cặp e chưa liên kết của nguyên tử N trung tâm. lai hoa nito trong hợp chất hữu cơ -Phân tử có cấu trúc : chóp tam giác (hình kim tự tháp)*

Câu 3:  4 điểm

 1.   Cho hỗn hợp khí A gồm H2 và CO có cùng số mol. Người ta muốn điều chế H2 từ hỗn hợp A bằng cách chuyển hóa CO theo phản ứng:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

                     CO(K)  +  H2O(K) == CO2(K) + H2(K)

Hằng số cân bằng KC của phản ứng ở nhiệt độ thí nghiệm không đổi (t0C) bằng 5. Tỷ lệ số mol ban đầu của CO và H2O bằng 1: n. Gọi  a là % số mol CO bị chuyển hóa thành CO2.

a.. Hãy thiết lập  biểu thức liên quan giữa n, a và KC.

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Các thầy cô có thể xem thêm nhiều đề thi hsg của các tỉnh khác tại

Tổng hợp đề thi hsg lớp 11 môn hóa học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *