dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Đề thi hsg môn hóa lớp 11 tỉnh Quảng Ngãi năm 2023 2024

Đề thi hsg môn hóa lớp 11 tỉnh Quảng Ngãi năm 2023 2024

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI
ĐỀ CHÍNH THỨC
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 11
NĂM НỌС 2023-2024
Ngày thi: 02/4/2024
Môn thi: Hóa học
Thời gian làm bài: 180 phút
Câu 1. (2 điểm)
1.1. Tổng số electron trong M và X2 là 28 hạt. Tổng số proton, neutron, electron
trong M và X2 là 83 hạt, trong M số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không
mang điện là 9 hạt, trong X2 tỉ lệ số hạt mang điện và không mang điện là 17
8
Xác định số proton, số neutron trong M X , , viết cấu hình electron của ion
2
,
M X   và công thức hợp chất tạo bởi 2 ion trên.
1.2. Copper được sử dụng làm dây dẫn điện, huy chưong, trống đồng,…Nguyên
tử khối trung bình của copper bằng 63,54. Copper tồn tại trong tự nhiên dưới 2
đồng vị Cu 63 và Cu 65 . Tính phần trăm khối lượng Cu 63 trong Cu(OH) CuCO 2 3  .
Câu 2. (2 điểm)
2.1. A, B, X, Y, T theo thứ tự là 5 nguyên tổ liên tiếp trong bảng Hệ thống tuần
hoàn có tổng số đơn vi điện tích hạt nhân là 55 (A có số đơn vị điện tích hạt nhân
nhỏ nhất).
a. Xác định vị trí (chu kì, nhóm) của các nguyên tố A,B,T trong bảng tuần hoàn.
b. So sánh bán kính của A A ,B,X ,Y ,T     2 3 . Giải thích?
2.2. Iron (Sắt) là một nguyên tố có trong cơ thể con người, nó tham gia vào quá
trình tổng hợp hemoglobin. Iron cũng có nhiệm vụ quan trọng trong việc tổng
hợp DNA, đóng vai trò trong việc vận chuyển oxygen,… Trong tinh thể iron, các
nguyên tử iron là những hình cầu chiếm 75% thế tích toàn khối tinh thể, phần
còn lại là các khe rỗng giữa các quả cầu. Khối lượng nguyên tử của iron là 55,85
amu. Tính bán kính nguyên tử gần đúng của iron ở 20 C (theo đơn vị pm), biết
khối lượng riêng của iron tại nhiệt độ này là 7,87 g / cm3 .
Câu 3. (2 điểm)
Các nhiên liệu được sử dụng phổ biến trong thực tế là xăng (giả sử chỉ chứa
o2.edu.vn
1
C H 8 18 ); khí gas hóa lỏng C H 3 8 và C H 4 10 có tỉ lệ thể tích 40;60. Cho phương
trình nhiệt hóa học của các phản ứng đốt cháy xăng, khí gas hóa lỏng như sau:
       
       
       
0 0 0
0
3 8 2 2 2 298
0
4 10 2 2 2 298
0
8 18 2 2 2 298
C H l 5O g 3CO g 4H O l Δ H 2024 kJ
C H l 6,5O g 4CO g 5H O l Δ H 2668 kJ
C H l 12,5O g 8CO g 9H O l Δ H 5016 kJ
    
    
    
t
r
t
r
t
r
So sánh nhiệt lượng khi đốt cháy 10 lít xăng và 10 lít khí gas hóa lỏng (biết khối
lương riêng của C H ,C H ,C H 8 18 3 8 4 10 lần lượt là 0,70 kg / L,0,50 kg / L,0,57 kg / L ).
b. Để tránh ô nhiễm môi trường người ta nghiên cứu thay ô tô chạy bằng động
cơ xăng thành ô tô chạy bằng động cơ nhiên liệu khí hydrogen H2. Để chạy
100 m k , ô tô chạy bằng động cơ xăng tiêu tốn hết 8,5 lít xăng. Hỏi ô tô chạy bằng
động cơ nhiên liệu khí hydrogen cần bao nhiêu lít khi ( đkc ).
Biết Δ H O g 241,8 kJ / mol f H248 2 0     , coi hiệu suất động cơ của hai loại ô tô là
như nhau.
Câu 4. (2 điểm)
4.1. Xác định môi trường và pH (so với 7) của các dung dịch sau:
Al NO , K CO  3 2 3 3 , NaBr,Fe SO 2 4  3 . Giải thích?
4.2. Cho 10 mL dung dịch NaOH0,15M vào 10 mL dung dich CH COOH 0,3M 3
thu được 20 mL dung dịch A. Tính pH của dung dịch A. Biết hằng số cân
bằng của sự phân li CH COOH 3 là 1,8,105 (bỏ qua sự phân li của nước).
Câu 5 . (2 điểm)
Hiện nay, mưa acid, hiệu ứng nhà kính và thủng tầng ozone là ba thảm họa môi
trường toàn cầu. Mưa acid tàn phá nhiều rừng cây, các công trình kiến trúc bằng
đá và kim loại. Tác nhân chủ yếu gây mưa acid là sulfur dioxide.
a. Trong khi quyển, SO2 chuyển hóa thành H SO 2 4 trong nước mưa theo sơ đồ
sau:
2 2
SO SO H SO . 2 3 2 4     O H O 0 t
Một con mưa acid xuất hiện tại một khu công nghiệp diện tích 15 m k 2 với lượng
mưa trung bình 70 mm . Tính thể tích nước mưa đã rơi xuống khu công nghiệp
và khối lượng (kg) H SO 2 4 trong lượng nước mưa, biết nồng độ của H SO 2 4 trong
nước mưa là 2.10 M 5 .
o2.edu.vn
2
b. Lượng acid trong nước mưa có thể ăn mòn các công trình bằng đá vôi. Tính
khối lượng ( kg)CaCO3 tối đa bị ăn mòn bởi lượng acid trên.
c. Hãy cho biết nguyên nhân phát sinh các khí gây mưa acid và đề xuất giải pháp
hạn chế.
Câu 6. (2 điêm)
Sục khí A vào dung dịch B thu được chất rắn C màu vàng và dung dịch
D . Sục tiếp khí A vào dung dịch D không xuất hiện kết tủa nhưng nếu
thêm
CH COONa 3 dư vào dung dịch (D) rồi mới sục khí (A) vào thì thu được kết
tủa màu đen (E). Khí (X) có màu vàng lục tác dụng với khí A tạo ra chất C
và F. Nếu khí X tác dụng với khí A trong nước tạo ra chất Y và F, rồi
thêm
BaCl2 vào thấy có kết tủa trắng. A tác dụng với dung dịch chứa chất G
là muối nitrate tạo kết tủa H màu đen. Đốt cháy H bởi oxygen ta thu được
(I). (Biết ở điều kiện thường (I) là chất lỏng màu trắng bạc).
a. Xác định (A), (B), (C), (E), (F), (G), (H), (I), (X), (Y), dung dịch (D) và viết
phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra.
b. Giải thích tại sao khi cho CH COONa 3 vào dung dịch (D) thì mới có kết tủa?
Câu 7. (2 điểm):
Họp chất hữu cơ X chứa 77,92%C; 11,69%H , còn lại là oxygen. Phân tích phổ
MS cho giá trị     M 154   . Kết quả đo phổ IR như sau:

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Các thầy cô có thể xem thêm nhiều đề thi hsg của các tỉnh khác tại

Tổng hợp đề thi hsg lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp đề thi hsg lớp 11 môn hóa học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *