Hỗn hợp X gồm một axit cacbonxylic T (hai chức, mạch hở), hai ancol đơn chức cùng dãy đồng đẳng và một este

Hỗn hợp X gồm một axit cacbonxylic T (hai chức, mạch hở), hai ancol đơn chức cùng dãy đồng đẳng và một este

 

Hỗn hợp X gồm một axit cacbonxylic T (hai chức, mạch hở), hai ancol đơn chức cùng dãy đồng đẳng và một este hai chức tạo bởi T và hai ancol đó. Đốt cháy hoàn toàn a gam X, thu được 8,36 gam CO2. Mặt khác đun nóng a gam X với 100 ml dung dịch NaOH 1M, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thêm tiếp 20 ml dung dịch HCl 1M để trung hoà lượng NaOH dư, thu được dung dịch Y. Cô cạn Y thu được m gam muối khan và 0,05 mol hỗn hợp hia ancol có phân tử khối trung bình nhỏ hớn 46. Giá trị của m là:

A. 5,36. B. 5,92. C. 6,35. D. 7,09.

 

Lời giải

Hỗn hợp X gồm một axit cacbonxylic T (hai chức, mạch hở), hai ancol đơn chức cùng dãy đồng đẳng và một este

 

Nếu chưa hiểu về phương pháp mời thầy cô và các em xem lại lý thuyết và các ví dụ minh họa tại

Phương pháp tư duy dồn chất xếp hình giải bài tập hóa học hữu cơ

Tổng hợp kĩ thuật phương pháp giải bài tập peptit đầy đủ chi tiết

 

Hoặc xem thêm các tài liệu môn hóa khác