dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Chia 23,2 gam hỗn hợp X gồm Na, K và Al thành 2 phần bằng nhau

Chia 23,2 gam hỗn hợp X gồm Na, K và Al thành 2 phần bằng nhau

 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Chia 23,2 gam hỗn hợp X gồm Na, K và Al thành 2 phần bằng nhau.

Phần 1 cho tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 8,96 lít khí H2 (đktc).

Phần 2 cho tác dụng với dung dịch HCl dư rồi cô cạn dung dịch thu được m gam chất rắn. Giá trị m là

A. 51,6 B. 37,4 C. 40,0 D. 25,8

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

Chia 23,2 gam hỗn hợp X gồm Na, K và Al thành 2 phần bằng nhau

 

Mời các thầy cô và các em xem thêm các bài toán hỗn hợp Al Na K Ca Ba tác dụng với nước

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *